სახელმწიფო უწყებებმა გარემოს 6 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი მიაყენეს

ბოლო სამი წლის განმავლობაში, სახელმწიფო უწყებებებმა და მათი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილმა საწარმოებმა გარემოს, ჯამში, 6 052 476 ლარის ზიანი მიაყენეს. გამოვლენილი სამართალდარღვევების გამო, ისინი დაჯარიმდნენ, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და მიიღეს სიტყვიერი გაფრთხილება. 

როგორც "პირველის" მიერ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან ირკვევა, 2017-2019 (2019 წლის სექტემბრის ჩათვლით) წლებში გადახდილი ჯარიმის ოდენობამ, საერთო ჯამში, 121 410 ლარი შეადგინა. ჯარიმის ყველაზე დიდი ოდენობა 56 560 ლარი 2018 წელს ფიქსირდება, შემდეგ 2019 წელს - 52 500 ლარი, 2017 წელს კი, ჯარიმების ოდენობამ 12 350 ლარი შეადგინა.


2017 წელს სამართალდარღვევის გამო, 10 სისხლის სამართლის სამართლის საქმე აღიძრა, 2018 წელს 8, 2019 წელს - 1.


სისხლის სამართლის საქმე ძირითადად ხე-ტყის უკანონო ჭრისთვის აღიძრა, დამრღვევად კი, უმეტესწილად სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო გამოვლინდა.


2017-2019 წლებში სისხლის სამართლის საქმე შემდეგი სამართალდარღვევების გამო აღიძრა: ხე-ტყის უკანონო ჭრა, რითაც გარემოს 8 ათას ლარზე მეტი ზიანი მიადგა, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო; წიაღის უკანონო მოპოვება - გარემოს 731162 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - შპს ქობულეთის წყალი; საქართველოს "წითელ ნუსხაში" შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველის ან ველური მცენარის ადგილსამყოფლის მოშლა, დამრღვევი - სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 394621 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო; წიაღის უკანონო მოპოვება, გარემოს 4 200 ლარის ზიანი მიადგა. დამრღვევი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 171278 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, დარღვევის ადგილი - ტაძრისის სატყეო; მიწის დეგრადაცია დაბინძურება, გარემოს 689518 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - სს "საქართველოს რკინიგზა"; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 9 328 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი - ხაიშის სატყეო უბანი, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 4 714 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი ხარაგაული, დამრღვევი - ა(ა) იპ ხარაგაულის დასუფთავება; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 25 183 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი - თელავი-ახმეტის სატყეო უბანი, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო.


მიწის დეგრადაცია/დაბინძურება, წიაღის უკანონო მოპოვება, გარემოს 6 647 94 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 7942 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი - ახალციხის სატყეო უბნის თისელის სატყეო, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 15 446 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, დამრღვევი - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 1502 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 2970 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი, ხონი. მათხოჯი, დამრღვევი - სსიპ ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლა; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 2248 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი - ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, დამრღვევი - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 3 038 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი თბილისი, დამრღვევი - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო; ხე-ტყის უკანონო ჭრა, გარემოს 3072 ლარის ზიანი მიადგა, დამრღვევი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო. ხე-ტყის უკანონო ჭრა - გარემოს 4 091 ლარის ზიანი მიადგა, დარღვევის ადგილი - ჩოხატაური. ზოტის სატყეო უბანი - დამრღვევი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო.


სახელმწიფო უწყებებისა და მათი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მხრიდან უმეტესწილად ჩადენილი დანაშაულებია: ხე-ტყის უკანონო ჭრა, ხე-ტყის დამზადებისას ტყითსარგებლობის წესების დარღვევა, წიაღის უკანონო მოპოვება, წიაღით სარგებლობა სათანადო ლიცენზიის გარეშე, გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების დარღვევა, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის (მათ შორის, გარემოსდაცვითი ნებართვის) პირობების ან ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა.


სამართალდამრღვევი სახელმწიფო უწყებები და სახელმწიფოს ნაწილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოები: გურჯაანის, აბაშის, ახმეტის, ზუგდიდის, ყაზბეგის, შუახევის, გორის, ხარაგაულის, ბორჯომის, ქობულეთის, სამტრედიის, ტყიბულის, ასპინძის, ხონის მუნიციპალიტეტების გამგეობები, თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, თბილისის მერია, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია, წალკის მუნიციპალიტეტის მერია, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია, კასპის მუნიციპალიტეტის მერია, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ბათუმის მერია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია; ოზურგეთის, ცაგერის, მცხეთის, ლენტეხის , დუშეთის მუნიციპალიტეტები; სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია, შპს საქართველოს მელიორაცია, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“, შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია, შპს "თბილსერვის ჯგუფი"; სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა", სს "საქართველოს რკინიგზა",  სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სსიპ ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი, რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი;


შპს ქობულეთის წყალი, შპს "ბათუმის წყალი", შპს "საჩხერის წყალკანალი", შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, ააიპ ხულოს წყალკანალი; შპს ქედის წყალკანალი, შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"; სსიპ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები, შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური", ააიპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური, ააიპ შუახევის კომუნალური სამსახური, სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო, აჭარის არ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების დეპარტამენტი, ა (ა) იპ ხარაგაულ დასუფთავება, ააიპ ქობულეთის სანდასუფთავება; შპს გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობა;


თვითმმართველი თემის - გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი; ააიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი, შპს ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა; სსიპ ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლა; შპს რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი; შპს "ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკა",  შპს "ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი"; შპს "სანდასუფთავება";


ა(ა) იპ ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი; ა (ა) იპ "ხაშურსერვისი";  ა(ა) იპ გორის, ყაზბეგის, მცხეთის, დუშეთის, თიანეთის მუნიციპალიტეტეტების კეთილმოწყობის სამსახურები; ააიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი; ააიპ ქობულეთის სანდასუფთავება; ააიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური "სხივი"; შპს ქედის კომუნალსერვისი; ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი; შპს რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი; ააიპ "ადიგენის დასუფთავების სამსახური"; შპს ასპინძის კეთილმოწყობა, შპს კეთილმოწყობა; ააიპ ლაგოდეხის სერვისცენტრი; ააიპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი; ააიპ "ახალქალაქის სერვისცენტრი"; ა.(ა.)ი.პ "ნინოწმინდის კომუნალური, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური"; ააიპ ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური; სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; ააიპ ახმეტის კეთილმოწყობის სამსახური; ააიპ "ბორჯობის დასუფთავება და კეთილმოწყობა"; შპს "ენერგოტრანსი".


მიხეილ ჩხენკელი: სკოლების მასწავლებლების ანაზღაურების ზრდა გრძელდება

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის ახლადდანიშნულმა მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა ხაზი გაუსვა, რომ ის როგორც  პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული როგორც განათლების კომპლექსური რეფორმის შექმნაში, ასევე დაგეგმვასა და განხორციელებაში. შესაბამისად, განათლების რეფორმა  უფრო სწრაფად და ეფექტურად გაგრძელდება.

მდინარაძე უმრავლესობიდან დღეს წასულ დეპუტატებზე: ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გადაწყვეტილება შეცვალონ

ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, დეპუტატებმა, რომლებმაც საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების შესახებ განაცხადეს, ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღეს.

ბიძინა ივანიშვილი: ამ ინიციატივის ავტორი პირადად მე ვიყავი და გუნდმაც და მაჟორიტარებიც, ერთეული გამონაკლისების გარდა, მხარი დაუჭირეს ამ იდეას

„ამ ინიციატივის ავტორი პირადად მე ვიყავი და გუნდმაც და მაჟორიტარებიც, ერთეული გამონაკლისების გარდა, მხარი დაუჭირეს ამ იდეას“, - პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას ავრცელებს.

სამშენებლო სამუშაოების გამო ბაღდათის სატრანსპორტო კვანძის პანდუსები ჩაიკეტება

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოების წარმოების გამო, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 223-ე კმ-ზე არსებული ბაღდათის სატრანსპორტო კვანძის პანდუსები ჩაიკეტება.

ბიძინა ივანიშვილი: „ნაციონალური მოძრაობის“ და მისი სატელიტების განცხადებებიდან საზოგადოებამ დაინახა, რომ მცდელობა, ახალ საფეხურზე აგვეყვანა პოლიტიკური კულტურა, მხოლოდ ცალმხრივი სურვილი აღმოჩნდა

„ნაციონალური მოძრაობის“ და მისი სატელიტების განცხადებებიდან თუ ქმედებებიდან, საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ „ქართული ოცნების“ მცდელობა – თვისობრივად ახალ საფეხურზე აგვეყვანა ქვეყნის პოლიტიკური კულტურა, მხოლოდ ცალმხრივი სურვილი აღმოჩნდა, – ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაშია აღნიშნული.

რა უპირატესობა აქვს იატაკის გათბობას?

იატაკის გათბობა თანამედროვე და კომფორტული გათბობის სისტემაა.

ბიძინა ივანიშვილი: "ნაცმოძრაობის" წევრებმა ჩვენს დეპუტატებს შეურაცხყოფა მიაყენეს - როგორც ჩანს, ამან მაჟორიტარების მოთმინების ფიალა აავსო და მეც ვეღარ მოვახერხე კონსტრუქციულ ველში მათი დაბრუნება

"ნაცმოძრაობის" წევრებმა ჩვენს დეპუტატებს შეურაცხყოფა მიაყენეს - როგორც ჩანს, ამან მაჟორიტარების მოთმინების ფიალა აავსო და მეც ვეღარ მოვახერხე კონსტრუქციულ ველში მათი დაბრუნება“, - ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. 

ბიძინა ივანიშვილი: გაუთავებელი დესტრუქცია, ქვეყნის თუ ეკლესიის არევის მცდელობა - აი, რით უპასუხა ჩვენს ინიციატივას უპასუხისმგებლო ოპოზიციამ

„გაუთავებელი დესტრუქცია, ქვეყნის თუ ეკლესიის არევის მცდელობა - აი, რით უპასუხა ჩვენს ინიციატივას უპასუხისმგებლო ოპოზიციამ“, - პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას ავრცელებს.

კახა კალაძე: "ფეიკნიუსი" ზუსტად ასე მზადდება

"ვიდეოკადრებში დაფიქსირებული ჟესტი აქციის მონაწილეების მისამართით არ იყო განკუთვნილი", - ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, კახა კალაძემ პარტია "ქართული ოცნების" ოფისთან გადაღებულ ვიდეოკადრებზე კომენტირებისას განაცხადა.

ბიძინა ივანიშვილი: პარლამენტის გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებული ვარ

„იმედგაცრუებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში, ვერ მოხერხდა ხორცი შესხმოდა ჩვენს ინიციატივას“, - ასე გამოეხმაურა პარტია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ჩავარდნას. 

 

 

ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას ავრცელებს

პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას ავრცელებს.

კახა კალაძე: უმრავლესობა არ დაიშლება

პარტია "ქართული ოცნების" გენერალური მდივანი კახა კალაძე აცხადებს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას დაშლა არ ემუქრება.

სემეკმა ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი კომპანია „გაზტრანს სერვისი“ მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის გამო დააჯარიმა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 14 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე  შპს „გაზტრანს სერვისი“, სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო, სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 5 000 ლარით დააჯარიმა.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მონაცემთა ფესტივალი DataFest Tbilisi გაიხსნა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეგიონში ყველაზე დიდი მონაცემთა ფესტივალი DataFest Tbilisi 2019 გაიხსნა.

პარლამენტის თავმჯდომარე უმრავლესობის წევრებს ხვდება

პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე უმრავლესობის წევრებს ხვდება. დღესვე, შესაძლოა, ბიუროს სხდომაც გაიმართოს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს მოუწოდებს დაემორჩილონ პოლიციის მოთხოვნას და დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს მოუწოდებს დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, არ გასცდნენ მშვიდობიანი შეკრების კანონით დადგენილ ფარგლებს.

 

 

"ევროპული საქართველო" საპროტესტო აქციებს უერთდება

პარტია "ევროპული საქართველო" პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციას მთელი შემადგენლობით უერთდება.

30 სტუდენტი ინოვაციური სტარტაპების ბანაკში მონაწილეობას მიიღებს

29 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე ყვარელში (იუსტიციის სასწავლო ცენტრი) ინოვაციური სტარტაპების ბანაკი სტუდენტებისთვის იმართება. 

აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირი გადაკეტეს

თბილისში, პარლამენტის წინ აქცია მიმდინარეობს. მოქალაქეებმა, რომლებიც დეპუტატების მიერ არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ჩაგდებას აპროტესტებენ დედაქალაქის მთავარი გამზირი გადაკეტეს.

ჯანდაცვის მინისტრმა იმერეთის რეგიონში დევნილ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  მინისტრი ეკატერინე  ტიკარაძემ,  იმერეთის რეგიონში - ზესტაფონში, ქუთაისსა და სამტრედიაში დევნილ მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართა და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი აქტივისტებს კანონმორჩილებისკენ მოუწოდებს

"საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს" საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ვაჟა სირაძე, აქციის მონაწილეებს მოუწოდებს, რომ კანონმორჩილებისკენ მოუწოდებს.