ნეტო–აღრიცხვის არსებული წესები მოსახლეობას ელექტროენერგიის გამომუშავების საშუალებას აძლევს

საქართველოში არსებული რეგულაციების შესაბამისად, მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ გამოიმუშაონ ელექტროენერგია საკუთარი მოხმარებისათვის და ჭარბი ელექტროენერგია მიაწოდონ გამანაწილებელ კომპანიას.

ნეტო-აღრიცხვის წესები, რომელიც მომხმარებელს ფინანსურ სარგებელსაც სთავაზობს, საქართველოში ახალი დანერგილია. ნეტო–აღრიცხვის რეგულირების შესახებ „პირველი“ სემეკის წევრს გოჩა შონიას ესაუბრა:  

 

რას გულისხმობს ნეტო-აღრიცხვა და რა შემთხვევაშია შესაძლებელი მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის დამონტაჟება?


ნეტო-აღრიცხვა არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს განახლებად ენერგიებზე (მზე, წყალი, ქარი) მომუშავე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ჩართვას ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელში. არსებული რეგულაციების შესაბამისად, საკუთარი მოხმარების უზრუნველსაყოფად მომხმარებელს შეუძლია დაამონტაჟოს განახლებად ენერგიებზე მომუშავე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური, აწარმოოს ელექტროენერგია საკუთარი მოხმარებისთვის, ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში ჩაერთოს ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელში და გამანაწილებელ კომპანიას მიაწოდოს ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგია. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 100 კილოვატს.


მნიშვნელოვანია, რომ მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის სიმძლავრე უნდა შეესაბამებოდეს მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელთან მისაერთებელ სიმძლავრეს. რა თქმა უნდა, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მიაწოდოს გამანაწილებელ ქსელს ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგია და მიიღოს შესაბამისი საფასურიც, მაგრამ მთავარი პრინციპია, რომ მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტული მომხმარებლის მოთხოვნას და არ უნდა განვიხილოთ როგორც ელექტროენერგიით ვაჭრობის საშუალება


რას გულისხმობს ნეტო აღრიცხვის რეგულაციებით განსაზღვრული ანგარიშსწორება?


თუ თვეში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული და გამანაწილებელი კომპანიის ქსელისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის რაოდენობა მეტი იქნება მომხმარებლის მიერ გამანაწილებელი ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე, სხვაობა (ქსელში მიწოდებული ჭარბი ელექტროენერგია) აისახება მომდევნო თვის ანგარიშსწორების ქვითარში კრედიტის სახით.


იმ შემთხვევაში, თუ თვეში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული და გამანაწილებელი კომპანიის ქსელისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის რაოდენობა ნაკლები იქნება გამანაწილებელი ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე, მომხმარებელი კომპანიასთან ანგარიშსწორებას მოახდენს მხოლოდ სხვაობის შედეგად მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე.


საანგარიშო წლის ბოლო თვეს, ანგარიშსწორების ქვითარში კრედიტის სახით ასახული ელექტროენერგია ჩაითვლება გამანაწილებელი კომპანიის მიერ შესყიდულად. შესაბამისად, კომპანია ვალდებული იქნება მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მფლობელს გადაუხადოს კრედიტის სახით ასახული ელექტროენერგიის საფასური.პროცედურულად როგორ უნდა მოხდეს გამანაწილებელ ქსელში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ჩართვა და თუ არიან გამანაწილებელი კომპანიები მზად, რომ უზრუნველყონ სადგურის ქსელზე მიერთება. რა რეგულაციები არსებობს ამ კუთხით?


მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელში ჩასართავად, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს შესაბამის გამანაწილებელ კომპანიას, შეავსოს განაცხადი. კომისიის ნორმატიული აქტის - „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრულია მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების ვადები და მიერთების საფასური, მიერთების ძაბვის საფეხურისა და მისაერთებელი სიმძლავრის შესაბამისად. ამასთან, დადგენილია მომსახურების სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს “ერთი სარკმლის” პრინციპს და გულისხმობს ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიის ვალდებულებას, გაუწიოს მომხმარებელს მომსახურება სრული ციკლით და ხელი შეუწყოს მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებას. დაწვრილებითი ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია კომისიის ვებ გვერდზე: http://gnerc.org/ge/el-energy/users1


რა რეგულაციებს გამოიყენებს კომისია იმ შემთხვევაში თუ გამანაწილებელმა კომპანიამ არ უზრუნველყო მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ქსელზე მიერთება, დაარღვია კომისიის მიერ განსაზღვრული ვადები და პროცედურები?


პირველ რიგში, მოქალაქეებს შეუძლიათ კონსულტაცია გაიარონ კომისიის შესაბამის დეპარტამენტებთან ან დარეკონ ქოლ ცენტრში შემდეგ ნომერზე -2420180. ასევე, თუ კომპანიის მიერ დაფიქსირდება რაიმე სახის დარღვევა როგორც მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ქსელთან მიერთების ვადების, ასევე მიერთების პროცედურების შემთხვევაში, მოქალაქეებს შეუძლიათ მომართონ კომისიას შესაბამისი განცხადებით. კომისია ინდივიდუალურად განიხილავს საკითხს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მაგალითისათვის, კომისიას მომართა ფიზიკურმა პირმა განცხადებით, სადაც აღნიშნული იყო რომ გამანაწილებელმა კომპანიამ არ უზრუნველყო მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პროცედურები, დარღვეული იყო ქსელზე მიერთების ვადები. კომისიამ შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, უზრუნველყო სადგურის ქსელზე მიერთება, ამასთანავე, დარღვევის გამო კომპანია (სს „თელასი“) დაჯარიმდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

 


მაია ცქიტიშვილი: მინდა, მადლობა გადავუხადო პანკისის ხეობის მცხოვრებლებს, ვისაც ძალიან კარგად ესმით რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონის განვითარება

"რაც პანკისში მოხდა, დამაზიანებელია ყველასთვის. სამწუხაროდ, გარკვეული ძალების მხრიდან სიმშვიდისკენ მოწოდების ნაცვლად ვიხილეთ აგრესიული ქმედებებისთვის გამოცხადებული სოლიდარობა და პარალელური აქციები".

4 დღის ამინდის პროგნოზი

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე 22-23 აპრილს  აპრილს ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. 24-25 აპრილს ძირითადად უნალექო ამინდსა და +16 გრადუს სითბოს პროგნოზირებენ.

ახალგაზრდული ორკესტრის საპრეზენტაციო კონცერტი გაიმართა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის „თეატრალურ დარბაზში" თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის საპრეზენტაციო კონცერტი გაიმართა.

თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში პანკისში დაშავებული 16 პაციენტი რჩება

პანკისის ხეობაში კვირას, 21 აპრილს მომხდარი ინცინდენტის დროს დაშავებული 16 პირი თელავის რეფელარულ საავადმყოფოში გადის მკურნალობას.

დავით ზალკალიანი პორტუგალიაში მცხოვრებ ქართველებს შეხვდა ​

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვიზიტით პორტუგალიაში იმყოფება.

 

შრი-ლანკაში დაღუპულთა რიცხვი 290-მდე გაიზარდა

შრი-ლანკაში ეკლესიებსა და სასტუმროებში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 290-მდე გაიზარდა.

ბახტაძე ზელენსკის უკრაინის პრეზიდენტად არჩევას ულოცავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ვლადიმირ ზელენსკის უკრაინის პრეზიდენტად არჩევას ულოცავს.

"ერთი მილიონი იქნებ დამიბრუნოს ბიძათქვენმა” - ბიზნესმენი გიორგი კაპანაძე მიხეილ სააკაშვილს პასუხობს

ბიზნესმენი გიორგი კაპანაძე “რუსთავი2”-ის ეთერში მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას სოციალურ ქსელში ეხმაურება.

22 აპრილს დედამიწის დღე აღინიშნება

ყოველი წლის 22 აპრილს, მსოფლიოს 175 ქვეყანაში დედამიწის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. 

შსს-მ პანკისის ხეობაშოი განვითერბულ მოვლენებზე გამოძიება დაიწყო

შსს-მ პანკისის ხეობაში პოლიციელებზე თავდასხმის და პოლიციის ტექნიკის დაზიანების ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე პრიმა და 187-ე მუხლებით დაიწყო, რაც პოლიციელზე თავდასხმას და ცეცხლის წაკიდებით ნივთის დაზიანებას გულისხმობს.

"დემოკრატიულად შევცვალეთ ხელისუფლება და მსოფლიო გავაოცეთ ამით"

ეგზიტპოლების მიხედვით უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა კანდიდატმა, ვლადიმირ ზელენსკიმ  მადლობა გადაუხადა მხარდამჭერებსა და ასევე იმ მოქალაქეებს, რომელებმაც მხარი არ დაუჭირეს.

"მშვიდობის შენარჩუნებასთან ერთად ჩვენი ინტერესია ხეობის განვითარებას შევუწყოთ ხელი"

საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა, მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად, თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში, პანკისის ხეობაში დაშავებული პოლიციელები მოინახულა.

ეგზიტპოლის შედეგების თანახმად, უკრაინის ახალი პრეზიდენტი ვლადიმირ ზელენსკია

ეგზიტპოლის შედეგების თანახმად, უკრაინის ახალი პრეზიდენტი ვლადიმირ ზელენსკია

"თითოეული ადამიანი, რომელმაც გაბედა პოლიციელზე თავდასხმა, იქნება შესაბამისად დასჯილი"

შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ დაშავებული პოლიციის თანამშრომლები მოინახულა და მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო.

8 აფეთქების შედეგად 207 ადამიანი დაიღუპა შრი-ლანკაზე

21 აპრილს შრი-ლანკაზე სხვადასხვა ეკლესიასა და სასტუმროში 8 აფეთქება მოხდა, რასაც ბოლო ინფორმაციით 207 ადამიანი ემსხვერპლა, 450 კი დაშავდა. დაღუპულებს შორის არიან ბავშვებიც. 

ლევან ჭოტორლიშვილი: ახლა, როცა დათო მაღრაძემ თავისი ნამდვილი სახე გვიჩვენა, დავინახეთ, რომ ის არასოდეს ყოფილა ერთ აზრზე ივანიშვილთან

ახლა, როცა დათო მაღრაძემ თავისი ნამდვილი სახე გვიჩვენა, დავინახეთ, რომ ის არასოდეს ყოფილა ერთ აზრზე ივანიშვილთან, არც მაშინ, როდესაც იატაკქვეშეთში „ებრძოდა“ საკაშვილის რეჟიმს და არც მაშინ, როცა იმ რეჟიმისთვის ჰიმნებს წერდა.

ზუგდიდში ჭავჭავაძის ქუჩაზე ვეტერანთა ხეივანი შენდება

"ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" ზუგდიდის მერობის კანდიდატი გიორგი (გეგა) შენგელია მოსახლეობასთან შეხვედრებს აქტიურად განაგრძობს. 

შსს პანკისის ხეობაში მოსახლეობასა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირების ვიდეოკადრებს ავრცელებს

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პანკისის ხეობაში ადგილობრივ მოსახლეობასა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირების ვიდეოკადრებს ავრცელებს.

"პოლიციას ვერავინ ვერასდროს შეუზღუდავს არეალებს, დილას ადგილობრივებმა აქ პირველი წინააღმდეგობა გაუწიეს 35 პოლიციელს"

შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ პანკისის ხეობაში დღეს განვითარებულ მოვლენებზე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს.

"გადახედეთ რუსული მედიის გამოხმაურებებს განვითარებულ მოვლენებზე და დავფიქრდეთ, ის რაც მოხდა იწყება და მთავრდება თუ არა ჰესით"

პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე პანკისის ხეობაში განვთარებულ მოვლენებს აფასებს:

 

 

ირაკლი სესიაშვილი: პროცესი მართულია გარკვეული ჯგუფების მიერ

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, ირაკლი სესიაშვილი პანკისის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება.