ნეტო–აღრიცხვის არსებული წესები მოსახლეობას ელექტროენერგიის გამომუშავების საშუალებას აძლევს

საქართველოში არსებული რეგულაციების შესაბამისად, მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ გამოიმუშაონ ელექტროენერგია საკუთარი მოხმარებისათვის და ჭარბი ელექტროენერგია მიაწოდონ გამანაწილებელ კომპანიას.

ნეტო-აღრიცხვის წესები, რომელიც მომხმარებელს ფინანსურ სარგებელსაც სთავაზობს, საქართველოში ახალი დანერგილია. ნეტო–აღრიცხვის რეგულირების შესახებ „პირველი“ სემეკის წევრს გოჩა შონიას ესაუბრა:  

 

რას გულისხმობს ნეტო-აღრიცხვა და რა შემთხვევაშია შესაძლებელი მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის დამონტაჟება?


ნეტო-აღრიცხვა არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს განახლებად ენერგიებზე (მზე, წყალი, ქარი) მომუშავე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ჩართვას ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელში. არსებული რეგულაციების შესაბამისად, საკუთარი მოხმარების უზრუნველსაყოფად მომხმარებელს შეუძლია დაამონტაჟოს განახლებად ენერგიებზე მომუშავე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური, აწარმოოს ელექტროენერგია საკუთარი მოხმარებისთვის, ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში ჩაერთოს ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელში და გამანაწილებელ კომპანიას მიაწოდოს ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგია. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 100 კილოვატს.


მნიშვნელოვანია, რომ მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის სიმძლავრე უნდა შეესაბამებოდეს მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელთან მისაერთებელ სიმძლავრეს. რა თქმა უნდა, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მიაწოდოს გამანაწილებელ ქსელს ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგია და მიიღოს შესაბამისი საფასურიც, მაგრამ მთავარი პრინციპია, რომ მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტული მომხმარებლის მოთხოვნას და არ უნდა განვიხილოთ როგორც ელექტროენერგიით ვაჭრობის საშუალება


რას გულისხმობს ნეტო აღრიცხვის რეგულაციებით განსაზღვრული ანგარიშსწორება?


თუ თვეში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული და გამანაწილებელი კომპანიის ქსელისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის რაოდენობა მეტი იქნება მომხმარებლის მიერ გამანაწილებელი ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე, სხვაობა (ქსელში მიწოდებული ჭარბი ელექტროენერგია) აისახება მომდევნო თვის ანგარიშსწორების ქვითარში კრედიტის სახით.


იმ შემთხვევაში, თუ თვეში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული და გამანაწილებელი კომპანიის ქსელისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის რაოდენობა ნაკლები იქნება გამანაწილებელი ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე, მომხმარებელი კომპანიასთან ანგარიშსწორებას მოახდენს მხოლოდ სხვაობის შედეგად მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე.


საანგარიშო წლის ბოლო თვეს, ანგარიშსწორების ქვითარში კრედიტის სახით ასახული ელექტროენერგია ჩაითვლება გამანაწილებელი კომპანიის მიერ შესყიდულად. შესაბამისად, კომპანია ვალდებული იქნება მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მფლობელს გადაუხადოს კრედიტის სახით ასახული ელექტროენერგიის საფასური.პროცედურულად როგორ უნდა მოხდეს გამანაწილებელ ქსელში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ჩართვა და თუ არიან გამანაწილებელი კომპანიები მზად, რომ უზრუნველყონ სადგურის ქსელზე მიერთება. რა რეგულაციები არსებობს ამ კუთხით?


მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელში ჩასართავად, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს შესაბამის გამანაწილებელ კომპანიას, შეავსოს განაცხადი. კომისიის ნორმატიული აქტის - „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრულია მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების ვადები და მიერთების საფასური, მიერთების ძაბვის საფეხურისა და მისაერთებელი სიმძლავრის შესაბამისად. ამასთან, დადგენილია მომსახურების სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს “ერთი სარკმლის” პრინციპს და გულისხმობს ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიის ვალდებულებას, გაუწიოს მომხმარებელს მომსახურება სრული ციკლით და ხელი შეუწყოს მიკრო სიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებას. დაწვრილებითი ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია კომისიის ვებ გვერდზე: http://gnerc.org/ge/el-energy/users1


რა რეგულაციებს გამოიყენებს კომისია იმ შემთხვევაში თუ გამანაწილებელმა კომპანიამ არ უზრუნველყო მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ქსელზე მიერთება, დაარღვია კომისიის მიერ განსაზღვრული ვადები და პროცედურები?


პირველ რიგში, მოქალაქეებს შეუძლიათ კონსულტაცია გაიარონ კომისიის შესაბამის დეპარტამენტებთან ან დარეკონ ქოლ ცენტრში შემდეგ ნომერზე -2420180. ასევე, თუ კომპანიის მიერ დაფიქსირდება რაიმე სახის დარღვევა როგორც მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ქსელთან მიერთების ვადების, ასევე მიერთების პროცედურების შემთხვევაში, მოქალაქეებს შეუძლიათ მომართონ კომისიას შესაბამისი განცხადებით. კომისია ინდივიდუალურად განიხილავს საკითხს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მაგალითისათვის, კომისიას მომართა ფიზიკურმა პირმა განცხადებით, სადაც აღნიშნული იყო რომ გამანაწილებელმა კომპანიამ არ უზრუნველყო მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პროცედურები, დარღვეული იყო ქსელზე მიერთების ვადები. კომისიამ შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, უზრუნველყო სადგურის ქსელზე მიერთება, ამასთანავე, დარღვევის გამო კომპანია (სს „თელასი“) დაჯარიმდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

 


ზუგდიდში ხეებზე ლგბტქ პრაიდის საწინააღმდეგო პლაკატები გააკრეს

ზუგდიდის ცენტრალურ ბულვარში რამდენიმე ხეზე თბილისი პრაიდის საწინააღნდეგო შინაარსის პლაკატები წარწერებით „არა ლგბტ პროპაგანდას საქართველოში“, არა მამათმავლობის პროპაგანდას და არა სოდომისტებს“ გააკრეს.

ძლიერი სიცხის გამო ათასობით ადამიანს სიკვდილი ემუქრება

ახალი კვლევის მიხედვით, თუ გლობალურად ტემპერატურის მაჩვენებელი 3 გრადუს ცელსიუსით მოიმატებს, ძლიერი სიცხე ნიუ-იორკში დაახლოებით 6000 ადამიანს მოკლავს, ლოს-ანჯელესში 2500-ზე მეტს, ხოლო მაიამიში 2300-ზე მეტს.

17 ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 17 ივნისისთვის ბიზნესის, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის მიმართულებით?!

ვასაძე ლგბტ პრაიდის წინააღმდეგ ლეგიონის შექმნას აპირებს (ვიდეო)

დღეს მოვახდენთ სახალხო რაზმებად თვითორგანიზებას. ამ რაზმების სტრუქტურა იქნება მარტივი, იერარქიული და ერთმანეთზე აწყობილი,- განაცხადა ლევან ვასაძემ.

საქართველოს ჩემპიონატი ტაეკვანდოში დაკავებებით დამთავრდა

ფოთში მიმდინარე საქართველოს ჩემპიონატი ტაეკვანდოში ჩხუბითა და დაკავებებით დასრულდა. დაკავებულია სამი მწვრთნელი.

ლევან ვასაძე: ჩვენი მიზანია, სახალხო ორგანიზებით ავირიდოთ ის, რასაც გარედან გვახვევენ

ვერის ბაღში „თბილისი პრაიდის“ საწინააღმდეგოდ შეხვედრა მიმდინარეობს.

ანტალიაში საქართველოს მოქალაქე, სავარაუდოდ, თოკით დაახრჩვეს

ანტალიაში, ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში, საქართველოს მოქალაქის ცხედარი აღმოაჩინეს. მოკლული 61 წლის ქეთევან ქათამაძეა.

ახმეტაში „არტ-გენი 2019“ მიმდინარეობს

ფესტივალი „არტ-გენი 2019“ დღეს რეგიონული ტურნეთი გაიხსნა. ამ წუთებში, პირველი კონცერტი ახმეტაში იმართება.

წნორში ინდოელების კუთვნილი სასათბურე მეურნეობა იწვის

შენობა ყოფილი წისქვილ- კომბინატს ეკუთვნის და მფლობელი მას მარცვლეულისა და სოფლის მეურნეობის ტექნიკის შესანახად იყენებდა.

სალომე ზურაბიშვილი: დარწმუნებული ვარ, შემდეგი ეტაპი სამედიცინო და სარეაბილიტაციო ტურიზმის განვითარება იქნება

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბორჯომში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და რეგიონის განვითარების შესაძლებლობასა და პოტენციალზე ესაუბრა.

ლევან აკინი IndieWire-ის 25 საუკეთესო LGBTQ რეჟისორს შორის მოხვდა

And Then We Danced-ის რეჟისორი, ლევან აკინი ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ონლაინ სააგენტო IndieWire-მ 25 საუკეთესო LGBTQ რეჟისორს შორის დაასახელა.

ტყიბულში, სოფელ ძიროვნის ტყეში ხანძარი გაჩნდა

ტყიბულში, სოფელ ძიროვნის ტყეში ცეცხლი უკიდია ტყის ქვედა საფარს, თუმცა, ხანძარი უკვე ლოკალიზებულია.

არგენტინასა და ურუგვაიში 48 მილიონი ადამიანი უშუქოდ დარჩა

არგენტინასა და ურუგვაიში ელექტროენერგია გაითიშა. დენი 48 მილიონ ადამიანს არ მიეწოდება.

ზუგდიდში, ჭაქვინჯას ციხეში, სავარაუდოდ, ადრეული ქრისტიანული სამარხები აღმოაჩინეს

ზუგდიდის სოფელ ჯიხაშკარში მდებარე „ჭაქვინჯას ციხეში“ (ჯიხა) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრებმა რომელშიც ორი მიცვალებულის თავი ქალები აღმოჩნდა.

საქართველოს პრეზიდენტმა სულთმოფენობა ტიმოთესუბნის ტაძარში აღნიშნა

სამცხე-ჯავახეთში ორდღიან ვიზიტს სალომე ზურაბიშვილი ბორჯომში აგრძელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე მოინახულა საკალმახე ზორეთი, რომანოვების სასახლე, ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

სალომე ზურაბიშვილი აბასთუმნის ობსერვატორიას ესტუმრა

სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აბასთუმნის ობსერვატორიას ესტუმრა. ამის შესახებ ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელ „ტვიტერში“ წერს.

ილია მეორე: ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა შევინარჩუნოთ ის სიწმინდე და ტრადიციები, რომლებიც ახასიათებდა ჩვენს წინაპრებს

პატრიარქმა სრულიად საქართველოს სულთმოფენობის დღესასწაული მიულოცა.

"არტ-გენი 2019" ახმეტაში(ფოტო-ამბავი)

არტე-გენის ფესტივალის პირველ დღეს ახმეტაში "წყაროები" მასპინძლობს. საგანგებოდ მოწყობილი სივრცე სტუმრებს დასვენების მრავალფეროვან საშუალებებს სთავაზობს.

მთაწმინდის პარკში ფესტივალი „გაიცანი ქართული“ მიმდინარეობს

მეწარმეთა კავშირის ორგანიზებით, მთაწმინდის პარკში XX საუკუნის გამოჩენილ მეწარმეთა სახელობის ფესტივალების სერია „გაიცანი ქართული“ მიმდინარეობს.

 

ჰონგ-კონგში საპროტესტო აქცია გაიმართა

ჰონგ-კონგში საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები ჩინეთში ექსტრადიციის შესახებ სადავო კანონს აპროტესტებენ.

ზურა ხაჩიძის ხელფასი მის მიერ დასახელებულ თანხაზე ორჯერ მეტია

სამცხე-ჯავახეთი გუბერნატორის, ბესიკ ამირანაშვილის გუნდის ახალმა წევრმა, მოადგილედ დანიშვნის დღესვე მედიასთან განაცხადა, რომ მისი ხელფასი 1 500 ლარს არ სცდება.