იტალიაში ესტაკადა ჩაინგრა

იტალიის, ქალაქ გენუაში საავტომობილო ხიდი ჩაინგრა, მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება.