ეკონომიკა

სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან „მეოთხე მუხლის“კონსულტაციები დაასრულა

სსფ-ს აღმასრულებელ
დირექტორთა საბჭომ
საქართველოსთან „მეოთხე
მუხლის“კონსულტაციები
დაასრულა
1632295046
დაკოპირებულია

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან შეთანხმების მეოთხე მუხლის მიხედვით მიმდინარე კონსულტაციები 15 სექტემბერს დაასრულა. წელს ამ კონსულტაციებს, ასევე, ერთვოდა საქართველოს ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის მიგნებების (Financial Sector Assessment Program (FSAP)) განხილვაც. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს.

„COVID-19 კრიზისმა საქართველოს ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა. პანდემიის მართვის აუცილებლობით განპირობებულმა შიდამობილობის შეზღუდვამ და ტურიზმის შენელებამ 2020 წელს, 1990-იანი წლების შემდეგ, ეკონომიკის ყველაზე დიდი, 6.2 პროცენტიანი, შემცირება გამოიწვია.

სიღარიბე და უმუშევრობაც გაიზარდა, რამაც ბოლო წლებში ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი მნიშვნელოვანწილად შეაბრუნა. ხელისუფლებამ სათანადო რეაგირება მოახდინა ჯანდაცვის გაძლიერებითა და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევით, რასაც დონორების მოცულობითმა მხარდაჭერამ ხელი შეუწყო.

COVID 19-ის შემთხვევების რიცხვი აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა, შემდგომ კი კლება დაიწყო, ხოლო ვაქცინაცია დაჩქარდა.

ეკონომიკის გაჯანსაღების ტემპი დაჩქარდა და 2021 წელს 7.7 პროცენტიანი ზრდაა მოსალოდნელი. ეს მაჩვენებელი წინა პროგნოზს მნიშვნელოვნად აღემატება და ნიშნავს, რომ წელს ეკონომიკა 2019 წლის დონეს გადააჭარბებს.

ფულადი გზავნილებისა და ექსპორტის მძლავრმა ზრდამ, ასევე ტურიზმის მოსალოდნელზე სწრაფად აღდგენის ადრეულმა ნიშნებმა ეკონომიკის აღდგენას ხელი შეუწყო და, ასევე, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის, 2020 წლის მაღალ დონესთან შედარებით, შემცირებას დაეხმარება.

აგვისტოში წლიური ინფლაცია 12.8 პროცენტამდე გაიზარდა, რაც დიდწილად კომუნალური გადასახადების მატებას, სასაქონლო და სურსათის ჯგუფების ფასების ზრდასა და ნედლეულზე გაზრდილ ხარჯებს ასახავს. თუმცა მოსალოდნელია, რომ 2022 წელს, დროებითი ფაქტორების მილევასთან ერთად, ინფლაცია სწრაფად შემცირდება.

მნიშვნელოვანი რისკები კვლავ ნარჩუნდებოდა ეკონომიკის პერსპექტივას ჩვეულებრივზე მეტად გაურკვეველს ხდის. რისკებს შორის მთავარია COVID 19-ის ახალი შტამები და ვაქცინაციის შეფერხებები, რამაც შეიძლება ეკონომიკის გამოჯანმრთელებას ხელი შეუშალოს ახალი შემზღუდავი ღონისძიებების დაწესების საჭიროებით ან საგარეო მოთხოვნის შემცირებით.

ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამამ (FSAP) დაადგინა, რომ ბოლო წლებში ხელისუფლების მიერ გატარებულმა მარეგულირებელმა რეფორმებმა, ასევე, COVID-19 შოკის შემდგომ განხორციელებულმა პოლიტიკამ ფინანსური სექტორის მდგრადობას ხელი შეუწყო, მათ შორის, პანდემიამდე არსებული ძლიერი საბანკო კაპიტალის, ლიკვიდურობის ბუფერების და მოგებიანობის დახმარებით.

ხელისუფლების ხელთ არსებული მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტების ჩამონათვალი ფართოა და მოიცავს ზომებს მაღალი დოლარიზაციის ძირითადი რისკის აღმოსაფხვრელად. მაღალი დოლარიზაცია მონეტარული პოლიტიკის წარმართვას ართულებს და საქართველოში ბანკებს გაცვლითი კურსის შოკის შემთხვევაში საკრედიტო რისკს უქმნის. ეს ზომები, ასევე, საბანკო რისკებისა და უცხოური ვალუტით დაკრედიტების სტიმულის შემცირებას ისახავს მიზნად. საშუალოვადიან პერსპექტივაში ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს დედოლარიზაციის ღონისძიებების ეტაპობრივი გამკაცრება, ზომების შერჩევა და კალიბრაცია კი გავლენის შეფასების საფუძველზე უნდა მოხდეს.

ხელისუფლება წინდახედულ საზედამხედველო მიდგომას მიჰყვება. მათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს ზედამხედველობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ფინანსური უსაფრთხოების ბადის გასაძლიერებლად წინა FSAP - ის(2015 წ.) შემდეგ. ეს მოიცავს ბაზელ III-ის შემოღებას და საბანკო რეზოლუციისა და კრიზისების მართვის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს სრულყოფილ განახლებას.

სამომავლოდ არსებობს შიდა პროცედურების ფორმალიზაციის გარკვეული შესაძლებლობა, მათ შორის ბანკების რეზოლუციისა და კრიზისების მართვისთვის.

აღმასრულებელი დირექტორები სსფ-ს მისიის შეფასებას დაეთანხმნენ. COVID-19 პანდემიამ ეკონომიკას დიდი ზარალი მიაყენა და დირექტორებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეკონომიკის სწრაფი აღდგენისა და პანდემიიდან გამოსვლისათვის ვაქცინაციის ძლიერი ტემპის შენარჩუნება აუცილებელია.

დირექტორებმა მხარი დაუჭირეს ფისკალური პოლიტიკის მიმართვას ფისკალური დეფიციტისა და ვალის შემცირებისკენ, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ფისკალური წესით. დირექტორებმა აღნიშნეს, რომ მოსალოდნელზე უკეთესმა ეკონომიკის ზრდის ტემპმა ხელი შეუწყო ჯანდაცვის დამატებითი ხარჯების დაფინანსებას.

მათ ხაზი გაუსვეს შემდგომი დამატებითი შემოსავლების დაზოგვის აუცილებლობას რისკებისგან დამცავი ბუფერის შესაქმნელად. მათ დაადასტურეს, რომ ხელისუფლება უნდა შეეცადოს გააფართოოს ფისკალური სივრცე და შეამციროს ფისკალური რისკები საგადასახადო ხარჯების გადახედვით, საგადასახადო ადმინისტრირებისა და საჯარო ინვესტიციების მენეჯმენტის გაძლიერებით და სახელმწიფო საწარმოთა მმართველობის რეფორმის წინსვლით.

დირექტორებმა დადებითად შეაფასეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ბოლოდროინდელი ზრდა, რაც ინფლაციის მოლოდინების მოთოკვას უნდა დაეხმაროს. ინფლაციის რისკების გათვალისწინებით, დირექტორები, გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ზრდის შემთხვევაში, განაკვეთების შემდგომ ზრდას მიესალმებიან. ისინი მხარს უჭერენ სავალუტო ინტერვენციების გონივრულად გამოყენების გაგრძელებას, რათა ბაზრის გაუმართავი მუშაობა თავიდან იქნეს აცილებული, ფინანსური დოლარიზაციიდან მომდინარე რისკების გამო.

დირექტორებმა მოიწონეს საქართველოს ეროვნული ბანკის წინდახედული საზედამხედველო მიდგომა, მათ შორის წინა FSAP - ის შემდგომ პერიოდში გატარებული ფინანსური სექტორის რეფორმები და პანდემიის დროს გადამწყვეტი ქმედებები. მათ მიზანშეწონილად მიიჩნიეს შიდა საზედამხედველო პროცესების ფორმალიზება და ბანკების რისკების მართვისა და მმართველობის შეფასების გაგრძელება. მათ აღნიშნეს, რომ დედოლარიზაციის ღონისძიებების შემდგომი გამკაცრება ან ხელახალი კალიბრაცია, ეტაპობრივი მიდგომით, გავლენის შეფასების საფუძველზე უნდა მოხდეს.

დირექტორები მიესალმებიან FSAP-ის დასკვნებს, რომ ბანკებს აქვთ საკმარისი კაპიტალი საბაზისო სცენარით პანდემიისგან გამოწვეული საკრედიტო ზარალის გასანეიტრალებლად და, რომ კაპიტალის დეფიციტი შესაძლო სტრესულ სცენარებში მართვადი დარჩება. ისინი შეთანხმდნენ, რომ ეროვნულმა ბანკმა უნდა წაახალისოს ბანკები, არ გაანაწილონ მიღებული მოგება მანამ, სანამ პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობები არ მინელდება და კაპიტალის ბუფერები სრულად არ აღდგება.

დირექტორებმა დადებითად შეაფასეს პროგრესი ბანკების რეზოლუციის ჩარჩოსა და კრიზისების მართვის ჩარჩოს განახლების მიმართულებით. მათ მოუწოდეს ხელისუფლებას დანერგონ სწრაფი მაკორექტირებელი ქმედებების ჩარჩო ბანკებისთვის და მზად იყვნენ, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენონ "დროებითი ბანკის" სარეზოლუციო ინსტრუმენტი.

დირექტორებმა აღნიშნეს ცენტრალური ბანკის მისწრაფება გამოუშვას ციფრული ვალუტა და მიესალმნენ ცენტრალური ბანკის გეგმას, რომ გამოშვება განხორციელდეს კონტროლირებადი ტესტირების გარემოში, რომლის დროსაც შეიძლება პოტენციური გაუთვალისწინებელი შედეგები და ეკონომიკური და მარეგულირებელი საკითხები გამოვლინდეს. მათ, ასევე, აღნიშნეს ფულის გათეთრების საკითხებთან დაკავშირებულ პოტენციურ რისკებზე რეაგირების საჭიროება.

დირექტორები შეთანხმდნენ, რომ ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად და მისი ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა სტრუქტურული რეფორმების განახლება. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას განახორციელოს ქმედებები მაღალი უმუშევრობის და უთანასწორობის დასაძლევად, მათ შორის განათლების რეფორმები, სოციალური დაცვის მიმოხილვა და შრომის ბაზარზე დასაქმების აქტიური პოლიტიკის გაძლიერება.

დირექტორები მიესალმნენ გადახდისუუნარობის ახალი ჩარჩოს განხორციელებას და ხაზი გაუსვეს სტრუქტურული ფისკალური და სასამართლო რეფორმების განხორციელების საჭიროებას ბიზნესგარემოს გასაუმჯობესებლად“- ნათქვამია სსფ-ს განცხადებაში.

სახალხო დამცველი

„ხელისუფლება სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდ...

სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ხელისუფლება პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა.

„არ მაინტერესებს ოპონენტის გეგმები, ჩემთვის მნიშვნელოვანია თბილისელებს ავუხსნა, როგორ ვგეგმავ თბილისის განვითარებას. ხვალიდან დავიწყებ აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას“,- ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა.

1634487065

„სააკაშვილი იმყოფება იქ, სადაც უნდა იყოს“, - ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა.

1634486513

პატრიარქის თანამოსაყდრემ მეუფე შიომ საკვირაო ქადაგებაზე საყოველთაო შერიგების იდეასთან დაკავშირებით ისაუბრა.

1634485859

პარტია „ქართული ოცნების“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი შალვა პაპუაშვილი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით „ნაციონალური მოძრაობის“ პროტესტს აფასებს.

1634482770
დაპირისპირება ეთერში

„შენ, ნიკა მელიამ და სააკაშვილმა დათხარეთ თვა...

ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიამ სატელევიზიო ეთერში „ნაციონალური მოძრაობა“ გააკრიტიკა და 20 ივნისის მოვლენებში მთავარ დამნაშავედ მოიხსენია.

გიორგი ხანიშვილი იმერეთში აზიურ ფაროსანა...

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულ ზვიად შალამბერიძესთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებები შეაჯამეს. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ავრცელებს.

ირაკლი ღარიბაშვილი: ჩვენი გადაწყვეტილები...

„ჩვენი გადაწყვეტილებით, ვეტერანთა ყოველთვიური დანამატი იანვრიდან 5-ჯერ გაიზრდება“, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ვეტერანთა დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.

გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას აფ...

გარემოს ეროვნული სააგენტო ამინდის გაუარესების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს.