საზოგადოება

მთავრობის დახმარება - ვინ და როგორ მიიღებს კომპენსაციას?

სახელმწიფო დახმარება
1606750020
დაკოპირებულია

კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების სწრაფი ზრდის გამო ქვეყანაში დაწესებული ახალი შეზღუდვების პარალელურად, მთავრობამ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მოქალაქეების ფინანსური დახმარების პაკეტი განაახლა. 

სხვადასხვა კატეგორიაში მყოფი დასაქმებულები, ასევე, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირები მთავრობისგან დახმარებას 2021 წლის იანვრიდან კვლავ მიიღებენ.

საინფორმაციო სააგენტო PIA.GE-მ გაარკვია, როგორ მიიღებენ მოქალაქეები კომპენსაციას.

👉კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, ასევე, 100 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 3 ან მეტი 16 წლის ჩათვლით ბავშვი, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს.

👉 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 65 000-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები:

ასეთ ოჯახებს დახმარების მისაღებად რაიმე განაცხადის ან დოკუმენტაციის წარდგენა არ დასჭირდებათ. სოციალური მომსახურების სააგენტო, მის ბაზაში არსებული მონაცემების მიხედვით, იანვრიდან, ყოველთვიურად, 6 თვის განმავლობაში, მოქალაქეებს საკომპენსაციო თანხას ავტომატურად ჩაურიცხავს.

კომპენსაცია ჩაირიცხება „ლიბერთი ბანკის“ ანგარიშებზე. ოჯახები „ლიბერთი ბანკის“ ანგარიშზე ჩარიცხული საკომპენსაციო თანხის განაღდებას ისევე შეძლებენ, როგორც საარსებო შემწეობის თანხას ანაღდებენ.

👉 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, 100 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომლებსაც 3 ან მეტი 16 წლის ჩათვლით ბავშვი ჰყავთ:

არც ამ ოჯახებს დასჭირდებათ დამატებით რამე განაცხადის ან დოკუმენტაციის წარდგენა. სოციალური მომსახურების სააგენტო, მის ბაზაში არსებული მონაცემების მიხედვით, იანვრიდან ყოველთვიურად, 6 თვის განმავლობაში, მათაც ავტომატურად ჩაურიცხავს საკომპენსაციო თანხას.

საკომპენსაციო თანხა ოჯახზე შეადგენს 100 ლარს. კომპენსაცია ჩაირიცხება „ლიბერთი ბანკის“ ანგარიშებზე, 2021 წლის იანვრიდან ყოველთვიურად, 6 თვის განმავლობაში.

ოჯახები „ლიბერთი ბანკის“ ანგარიშზე ჩარიცხული საკომპენსაციო თანხის განაღდებას ისევე შეძლებენ, როგორც საარსებო შემწეობის თანხას ანაღდებენ, რომელიც საბანკო ანგარიშზე ერიცხებათ.

👉 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ასევე, 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები:

სოციალური მომსახურების სააგენტო მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს (ე.წ. პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები), ასევე. 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ავტომატურად ჩაურიცხავს საკომპენსაციო თანხას, მათ არ დასჭირდებათ დამატებითი ზომების მიღება კომპენსაციის მისაღებად.

საკომპენსაციო თანხა შეადგენს პირზე 100 ლარს. კომპენსაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჩაერიცხებათ „ლიბერთი ბანკის“ ანგარიშებზე, 2021 წლის იანვრიდან ყოველთვიურად, 6 თვის განმავლობაში.

შენიშვნა: ოჯახს ან/და პირს აქვს უფლება მიიღოს ყველა ან რომელიმე ორი ზემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიისთვის განკუთვნილი საკომპენსაციო თანხა ყოველთვიურად, თუ იგი აკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს.

შენიშვნა: 65 000-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომლებსაც „ლიბერთი ბანკში“ საბანკო ანგარიში არ აქვთ, თანხის მიღებას ბანკის ნებისმიერ ფილიალში შეძლებენ. ამისათვის, საკომპენსაციო თანხის გადარიცხვის შემდეგ, ოჯახის უფლებამოსილი პირი უნდა მივიდეს „ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

👉 დაქირავებულთა დახმარება, რომელთაც ხელფასი აღარ ერიცხებათ:

200 ლარიანი დახმარება

კორონავირუსის პანდემიის გამო, მათ ვინც დაკარგეს სამსახური ან უხელფასო შვებულებაში მოუწიათ გასვლა, სახელმწიფო 1200-ლარიანი კომპენსაციით კვლავ დაეხმარება. კომპენსაცია, 2021 წლის იანვრიდან, 6 თვის განმავლობაში, ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით კვლავ უნდა გაიცეს.

უხელფასოდ დარჩენილი თანამშრომლებისთვის კომპენსაციის მისაღებად საწარმო ყოველი თვის 15 რიცხვამდე ელექტრონულად, გადასახადის გადამხდელის (დამქირავებლის) პირადი ვებგვერდის https://eservices.rs.ge/ მეშვეობით, დასაქმებულთა შესახებ ინფორმაციას დადგენილი ფორმით წარადგენს.

დასაქმებულები, რომელთაც შემოსავალი დაკარგეს, სახელმწიფოსგან კომპენსაცია სახელფასო ანგარიშზე დაერიცხებათ.

❓მიიღებენ თუ არა კომპენსაციას ის პირები, ვინც დასაქმებული იყვნენ და ანაზღაურებას ხელზე იღებდნენ?

მიუხედავად იმისა, ხელფასი ირიცხებოდა საბანკო ანგარიშზე თუ გაიცემოდა ხელზე ნაღდი ფულის სახით, დამსაქმებელი ვალდებული იყო გადაეხადა საშემოსავლო გადასახადი და თქვენს შესახებ ინფორმაცია წარედგინა შემოსავლების სამსახურში. შესაბამისად, თუ თქვენი დამსაქმებელი ასრულებდა მის ვალდებულებებს, თქვენ მიიღებთ კომპენსაციას.

ამასთანავე, კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომელთა ხელფასზეც დამქირავებელს ინფორმაცია წარდგენილი აქვს შემოსავლების სამსახურში შესაბამისი თვეების დეკლარაციებით.

დამატებითი კითხვებისთვის მოქალაქეები უნდა დაუკავშირდნენ შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ცენტრს - info@rs.ge, ტელ: 0322 299 299.

👉 თვითდასაქმებულები:

ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარება

ერთჯერადი 300-ლარიანი კომპენსაციები იმ ობიექტებში დასაქმებული პირებისა და ინდ. მეწარმეების სასარგებლოდ, რომელთაც საქმიანობა შეუჩერდებათ დეკემბერსა და იანვარში დაწესებული დამატებითი შეზღუდვების შედეგად. ბენეფიციართა სავარაუდო რაოდენობა - 100 ათასი. ბიუჯეტი - 30 მლნ ლარი.

პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებით, ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარება კიდევ 80 000 თვითდასაქმებულს მიეცემა.

ესენი ის მოქალაქეები არიან, რომლებმაც კომპენსაციის გაცემის პირველ ეტაპზე, ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია გავლილი აქვთ, თუმცა, დოკუმენტების შეგროვების თვალსაზრისით ყველა მოთხოვნა ვერ დააკმაყოფილეს.

აღნიშნულ პირებს კომპენსაციის თანხა მათ მიერ რეგისტრაციის დროს წარდგენილ ანგარიშზე ჩაერიცხებათ.

აგრეთვე წაიკითხეთ:

👉 ეკატერინე ტიკარაძე: საპენსიო ფონდის გამოყენების საკითხს კიდევ ერთხელ დავაყენებ

👉 სოციალურად დაუცველი ოჯახები 100-ლარიან დახმარებას კვლავ მიიღებენ

👉 გაიზრდება თუ არა პურის ფასი?

მინისტრი ტრიბუნასთან

„ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს გამარჯვება რუ...

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯარის მიმართ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა.

1611764763

„არასასურსათო ვაჭრობა, ქსელური მაღაზიები და მოლები ის სექტორია, რომელსაც ჩვენ ყველაზე პირველებს ვხსნით“, - ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის, ეპიდემიოლოგებისა და პროფილური ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.

1611762234

პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა „ლეიბორისტული პარტიის“ თავმჯდომარის შალვა ნათელაშვილისა და „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრის ლევან ხაბეიშვილისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს მხარი დაუჭირა. 

1611760744

„სამწუხაროდ 21-ე საუკუნის საქართველოს ოპოზიციაში გრძელდება ადამიანთა ექსპლუატაცია, მათ ვერ შეძლეს სააკაშვილისგან გათავისუფლება, რომელიც დიდი ხანია ჩამოლაბორანტებულ პოლიტიკოსს წარმოადგენს, როგორც ჩანს მოქმედ ოპოზიციასაც იგივე მოელის“, - ამის შესახებ „დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრის“ ხელმძღვანელი დავით ჩიხელიძე აცხადებს.

1611759398
ჩინეთი

ჩინეთში კორონავირუსზე ტესტირება, უკანა ტანიდა...

ჩინეთმა დაიწყო ანალური ტამპონების გამოყენება იმ ადამიანების შესამოწმებლად, რომლებსაც კოვიდ 19-ით ინფიცირების მაღალი რისკი აქვთ. ინფორმაციას „გარდიანი“ ავრცელებს.

1611757957
1611753806
„ვაქცინა იმედის წყაროა, მომავალ თვეში ვე...

 „ვაქცინის ყველასთვის ხელმისაწვდომობა, მხოლოდ მორალური აუცილებლობა არ არის“, - ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადჰანომ გებრეიესუსმა  ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. 

ვახო მეგრელიშვილი: ვფიქრობ, მიხეილ სააკა...

პარტია „გირჩის“ ერთ-ერთი ლიდერმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა განაცხადა, რომ გეგმავს შეეხმიანოს მიხეილ სააკაშვილს და მას სასაუბროდ მის ონლაინ გადაცემაში დაპატიჟებს.

1611753520
მარიამ ქვრივიშვილი: ვაქცინაციისთვის საქა...

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეროვნული ვაქცინაციის გეგმა წარადგინეს, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტი ავრცელებს.