საზოგადოება

ნიდერლანდებში საქართველოს მოქალაქეების შესვლა აიკრძალა

ნიდერლანდების დედაქალაქი
1603810016
დაკოპირებულია

დღეიდან, ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ (რეზიდენტი) პირებს ქვეყანაში შესვლა ეკრძალებათ.

ევროკავშირის 22 ოქტომბრის რეკომენდაციაზე დაყრდნობითა და საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით, ნიდერლანდებმა საქართველო, კანადა და ტუნისი უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან ამოიღო. გადაწყვეტილება ნიდერლანდებში ტურისტული მიზნით მოგზაურობას კრძალავს.

გამონაკლისის სახით, საქართველოდან ნიდერლანდებში შესვლა შეუძლია საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც:

 • ფლობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, შენგენის ზონის ქვეყნის ან გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეობას ან/და ცხოვრობს ამ ქვეყნებში
 • ნიდერლანდებში შესვლის უფლება აქვთ ასეთი პირების ოჯახის წევრებსაც
 • ფლობს ნორვეგიის, ისლანდიის, შვეიცარიის, მონაკოს, ანდორას, სან მარინოს ან წმინდა საყდრის (ვატიკანის) მოქალაქეობას ან ბინადრობის ნებართვას. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები
 • ფლობს ბინადრობის ბარათს ან ბინადრობის ნებართვას გრძელვადიანი რეზიდენტების შესახებ ევროკავშირის 2003/109/EEC დირექტივის შესაბამისად. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები
 • აქვს ევროკავშირის ტერიტორიაზე ბინადრობის ნებართვა ევროკავშირის სხვა დირექტივებიდან ან შენგენის ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობიდან გამომდინარე
 • ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები
 • ფლობს გრძელვადიან ვიზას (MVV)
 • ფლობს ნიდერლანდებში ბინადრობის ძალაში მყოფ ნებართვას. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან
 • არის საკვანძო მნიშვნელობის დასაქმებული ან საგამონაკლისო პროფესიის მქონე: მზრუნველი, ექიმი, ექთანი ან მკვლევარი
 • არის დასაქმებული, რომელიც რეგულარულად კვეთს საზღვარს (cross-border commuter). არის სეზონურად დასაქმებული
 • დასაქმებულია სატრანსპორტო სექტორში: საქონლის ტრანსპორტირება; კონტეინერების გადამზიდი გემები; დიდი ტვირთების გადამზიდი ხომალდები (მაგ., მადნეულის ან ქვანახშირის გადაზიდვა);ტანკერები (მაგ., საწვავის და ქიმიკატების გადაზიდვა); თევზსაჭერი გემები; დასაქმებულია ენერგეტიკის სექტორში
 • ნავთობის ან ბუნებრივი აირის პლატფორმაზე
 • ქარის ენერგიის სადგურზე
 • ოფშორულ კომპანიაში, რომელიც მომსახურებას უწევს მოცემულ სექტორს;
 • არის საჰაერო რეისის ეკიპაჟის წევრი
 • არის შესაბამისი მოწმობის მქონე მეზღვაური. ეს გამონაკლისი არ ვრცელდება კომერციული იახტების ან რეკრეაციული ხომალდების მეზღვაურებზე
 • არის დიპლომატი
 • აქვს სამსახურებრივი პასპორტი და საჭიროებს ქვეყანაში შესვლას სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად
 • არის შეიარაღებული ძალების წევრი და საჭიროებს ქვეყანაში შესვლას სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად
 • დასაქმებულია საერთაშორისო ან/და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში
 • აქვს საგამონაკლისო გარემოებები, რათა ესტუმროს ოჯახს. ეს შესაძლებელია მკაცრად განსაზღვრულ შემდეგ საგამონაკლისო შემთხვევებში
 • ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრის მონახულება ან დაკრძალვაზე დასწრება. პირი უნდა იყოს პირველი ან მეორე რიგის ოჯახის წევრი (როგორც ეს განსაზღვრულია ნიდერლანდების კანონმდებლობით)
 • პირი ქვეყანაში შემოდის კანონის მიხედვით აღიარებული საკუთარი პარტნიორის მშობიარობის გამო. ეს გამონაკლისი ვრცელდება მხოლოდ ბავშვის მამაზე. თუ პირი არ არის კანონის მიხედვით დაქორწინებული, მაშინ საჭიროა დაუბადებელი ბავშვის აღიარებული მამობის ფლობა. გარდა ამისა, პირმა უნდა დაამტკიცოს, რომ პარტნიორი არის 34 კვირაზე მეტი ხნის ორსული
 • ნიდერლანდების გავლით მიემგზავრება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში. პირმა უნდა დაადასტუროს, რომ
 • აქვს დამაკავშირებელი ფრენა შენგენის ზონის გარეთ მდებარე ქვეყანაში. დამაკავშირებელი ფრენა უნდა ხორციელდებოდეს ამსტერდამში ჩამოსვლიდან 48 საათის განმავლობაში. ამ პერიოდში პირს ეკრძალება აეროპორტის სატრანზიტო ზონის დატოვება
 • მინიჭებული აქვს საერთაშორისო დაცვა
 • მინიჭებული აქვს ნიდერლანდებში შემოსვლის ნებართვა ჰუმანიტარული საფუძვლებით
 • არის სტუდენტი და ფლობს იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ გაცემულ დოკუმენტს სწავლის შესახებ
 • არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტი და ფლობს იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ გაცემულ ცნობას მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტად ყოფნის შესახებ

ნიდერლანდების საზღვრის კვეთისას აღნიშნული გამონაკლისებით მოსარგებლე პირმა თან უნდა იქონიოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რათა წარუდგინოს მესაზღვრეს და დაადასტუროს მის მიერ საგამონაკლისო საფუძვლით ქვეყანაში შესვლის მიზანი.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პირს აქვს ნიდერლანდებში შესვლის უფლება ზემოჩამოთვლილ საგამონაკლისო კატეგორიაში ყოფნის გამო, მას შეიძლება მოეთხოვოს 10-დღიანი თვითიზოლაციის გავლა. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ქვეყნიდან შემოდის პირი ნიდერლანდებში.

ნიდერლანდების მთავრობის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული აღნიშნული ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3ouO7T4.

გამონაკლისების ცალკე კატეგორიად მთავრობამ განსაზღვრა პირთა შემდეგი ჯგუფები: პირები, რომელთა ქვეყანაში შემოსვლა ემსახურება ქვეყნის ეკონომიკისა და საზოგადოების ინტერესებს; ელიტური სპორტსმენები და მათი დამხმარე პერსონალი; კულტურული და შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლები; პროფესიონალი ჟურნალისტები; მკვლევარები.

ამ კატეგორიის პირთა ქვეყანაში შესვლის დეტალური რეგულაციები ინგლისურად ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2Tsr0u7.

ინფორმაციისთვის, აქამდე საქართველო იმ ვიწრო ქვეყნების სიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც ნიდერლანდების მთავრობამ უსაფრთხო ქვეყნად მიიჩნია და 2020 წლის 1-ლი ივლისიდან დღემდე ნიდერლანდებში მოგზაურობა საქართველოს მოქალაქეთათვის ნებადართული იყო.

დაავადებათა კონტროლის
ცენტრის ხელმძღვანელი
ლუგარის ლაბორატორიის
დაარსებაზე საუბრობს

ამირან გამყრელიძე: ბოდიშს ვუხდი მოსახლეო...

მოსახლეობის ნაწილის უკმაყოფილების მიუხედავად შეზღუდვების აუცილებლობაზე საუბრობს ამირან გამყრელიძე. ის ვირუსის დამარცხების მთავარ იარაღად ვაქცინაციას ასახელებს.

1611426345

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტში ტელეკომპანია „ფორმულას“ ეთერში გასულ ინფორმაციას ეხმაურებიან, რომლის თანახმად პოლიციის თანამშრომლები პანდემიის პირობებში მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების დროს სამსახურებრივი მანქანებით უკანონო საქმიანობას ეწევიან.

1611428769

რუსეთში საპროტესტო აქციებზე 2 500-ზე მეტი მომიტინგე დააკავეს. პოლიციის მხრიდან აქტივისტების მიმართ გამოყენებული ძალის მიუხედავად, დემონსტრაციები რუსეთის ათობით ქალაქში მაინც შედგა.

1611428672

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამია გეურარხში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მესაქონლეობის ფერმა სახელმწიფო მხარდაჭერით შეიქმნა.

ფერმის ასაშენებლად ჯამურად, 2 მლნ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, მათ შორის 1,5 მლნ ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტია, დანარჩენი თანხა კი ფერმერის ინვესტიცია.

1611422793

სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია სოციალური ქსელში ბათუმში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. კერძოდ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს უპარტიო წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი ბათუმის ბულვარის დამცველთა საპროტესტო აქციაზე მივიდა, სადაც მათ მოძრაობა „ალტერნატივას“ აქტივისტებმა „მოღალატე“ ეძახეს და ბოლოს ერთ-ერთმა აქტივისტმა მას თავზე ნაგავი გადააყარა.

1611420562
ევროპარლამენტის დროშა და
შენობა

ევროპარლამენტი ახალ რეზოლუციებში საქართველოს...

2021 წლის 20 იანვარს ევროპარლამენტმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ რეზოლუციები მიიღო. რეზოლუციებში ევროპარლამენტი ურყევ მხარდაჭერას გამოხატავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ამის შესახებ ინფორმაციას პორტალი europarl.europa.eu აქვეყნებს.

პროკურატურამ თელავში მომხდარი განზრახ მკ...

საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისა და განზრახ მკვლელობისთვის ჯ.ა.-ს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. 

1611412171
როგორია პანდემიის უახლესი გლობალური სტატ...

მსოფლიო მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 98 მლნ-ს აჭარბებს. განახლებულ მონაცემებს worldometer-ი აქვეყნებს.

ჯონსონი არ გამორიცხავს, რომ კორნავირუსის...

დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა არ გამორიცხა, რომ კორონავირუსის ბრიტანული შტამი სხვებთან შედარებით უფრო საშიშია. ამასთანავე ის აცხადებს, რომ ქვეყანაში არსებული ვაქცინა ამ შტამის მიმართ ეფექტურია. ამის შესახებ washingtonpost.com იუწყება.