ხანგრძლივი ექსპოზიცია შიიტი მუსლიმების მონაწილეობით

დღის ფოტოები

ამ ხანგრძლივ ექსპოზიციაში შიიტი მუსლიმები მონაწილეობდნენ.
ბასრა, ერაყი 📷 Hussein Faleh