სამარაში მინარეთზე ხალხი ადის

სამარაში მინარეთზე ხალხი ადის

სპირალურ მალვიას მინარეთზე ხალხი ადის, არქეოლოგიურ ქალაქში მეცხრე საუკუნის შუა ხანებში მზით გამომშრალი და გაკეთებული აგურის ძეგლი
სამარა, ერაყი 📷 Ismael Adnan