თამთა მეგრელიშვილი: რატომ არ მოითხოვა შავგულიძემ სანდრო გირგვლიანის მკვლელებისთვის კანონით განსაზღვრული მაქსიმალური სასჯელი?

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, იურისტი თამთა მეგრელიშვილი სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით ადვოკატ შალვა შავგულიძის მიმართ სოციალურ ქსელში კითხვებს სვამს.

რატომ არ გაასაჩივრა სანდრო გირგვლიანის საქმის ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ პირველი ინსტანციის განაჩენი, რატომ არ მოითხოვა გირგვლიანის მკვლელებისთვის კანონით განსაზღვრული მაქსიმალური სასჯელი, რატომ არ გააპროტესტა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ჩადენილი საპროცესო დარღვევები. ხომ არ შეუწყო ადვოკატმა, ნებსით თუ უნებლიეთ, ხელი მკვლელებისთვის ლმობიერი სასჯელის მისჯას? - კითხულობს ადვოკატი. 

ადვოკატი მიიჩნევს, რომ პარლამენტს სისხლის სამართლის კოდექსის 119-ე მუხლი რომ არ გაეუქმებინა, გირგვლიანის საქმეზე დაკავებულებს, ვადაზე ადრე გათავისუფლების შემთხვევაშიც კი, იმაზე მეტ ხანს მოუწევდათ ციხეში ჯდომა, ვიდრე რეალურად მოუწიათ.

„სწორედ პარლამენტის მიერ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით გახდა შესაძლებელი, რომ მსჯავრდებულებს საპატიმრო ე.წ „უდოთი“ უფრო ადრე დაეტოვებინათ, ვიდრე ეს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი“, - ვკითხულობთ თამთა მეგრელიშვილის მიერ „ფეისბუკის“ საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ ვრცელ პუბლიკაციაში. 

„არაერთმა ფაქტორმა განაპირობა, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე არ აღსრულდა მართლმსაჯულება, რაზეც  საქმეში მონაწილე ყველა პირსა თუ ინსტიტუციას თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს“, - წერს ადვოკატი და დეტალურად იხსენებს იმ საქმის დეტალებს, რომელმაც, მისი თქმით, ბევრი რამ შეცვალა ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.

თამთა მეგრელიშვილი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებულმა საკანონმდებლო შესწორებებმა მნიშვნელოვნად განაპირობა „გირგვლიანის საქმეზე“ „მართლმსაჯულების იმიტაცია“, რაც თვალსაჩინოდ გამოჩნდა საქმის სასამართლო განხილვის ეტაპზე. მისი თქმით, აქვე ჩნდება დაზარალებულის ადვოკატის ნეგატიური როლი, რამაც სანდრო გირგვლიანის მკვლელების კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯას ხელი შეუშალა.

სტატიაში ვკითხულობთ, რომ პარლამენტმა მიიღო მთელი რიგი საკანონმდებლო შესწორებები. ერთი-ერთი ასეთი შესწორება შეეხო სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლს, რომლითაც მსჯავრდებულებს ბრალი ჰქონდათ წარდგენილი. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, საკასაციო პალატა ვალდებული იყო, სსკ-ის 187-ე მუხლის ნაწილში შეეწყვიტა სისხლის სამართლებრივი დევნა და მსჯავრდებულთა მიმართ დანიშნული საბოლოო სასჯელები 6-6 თვით შეემცირებინა, რაც წარმოადგენდა თავისუფლების აღკვეთის სახით განსასაზღვრი სასჯელის მინიმალურ ოდენობას.

„სამწუხაროდ, ადვოკატის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, განსაკუთრებით კი სააპელაციოს საჩივრის არშეტანამ, მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ზემდგომ ინსტანციებში საქმის განხილვის ბედი. ადვოკატის მოქმედებების გასამართლებლად არც ის არგუმენტი გამოდგება, თითქოს საჩივრის არშეტანა ტაქტიკური ჩანაფიქრი იყო დავის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გასაგრძელებლად. არავითარი კავშირი სააპელაციო საჩივარსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას შორის არ არსებობს. ეს უსუსური არგუმენტია საკუთარი მოქმედებების გასამართლებლად. არავითარი ხელშემშლელი ფაქტორი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვისთვის არ არსებობდა, იმ პირობებში, როდესაც სანდრო გირგვლიანის მიმართ დაირღვა უმთავრესი სიცოცხლის უფლება, რაც დაადგინა კიდეც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ.

საქმის საკასაციო ინსტანციაში განხილვის შემდგომ 2009 წელს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მსჯავრდებულებს დარჩენილი სასჯელი გაუნახევრა, ხოლო სულ ცოტა ხანში მსჯავრდებულებმა პირობით ვადამდე ადრე დატოვეს საპატიმრო დაწესებულება. ამით კი საბოლოოდ შეიკრა წრე სამართლიანობისა და ობიექტური მართლმსაჯულების წინააღმდეგ“, - წერს პუბლიკაციის ავტორი.

პირველი ინსტანციის სასამართლომ „სანდრო გირგვლიანის საქმის განხილვა“ მთელი რიგი საპროცესო დარღვევების ფონზე წარმართა, მათ შორის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაზარალებულის ადვოკატების მთელი რიგი შუამდგომლობები. მათ შორის არ დაკმაყოფილდა დაზარალებულის ადვოკატის შუამდგომლობა ვიდეო და სატელეფონო ჩანაწერების ამოღების თაობაზე, რამაც საბოლოოდ გავლენა იქონია როგორც სისხლის სამართლის საქმის კვალიფიკაციაზე, ისე დამნაშავეთა სასჯელის ზომაზე. პირველი ინსტანციის სასამართლომ სანდრო გირგვლიანის საქმეში ბრალდებული პირები საბოლოოდ დამნაშავედ ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე, 143-ე, 333-ე, 187-ე მუხლებით ჩადენილ დანაშაულში და ორ ბრალდებულ პირს - 7 წლით, ხოლო ერთ პირს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში „ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ“ სასამართლოს მიმართ კრიტიკის ძირითადი წილი სწორედ პირველი ინსტანციის სასამართლოზე მოდის.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ პირველი ინსტანციის განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩივრა ბრალდების მხარემ და ორი ბრალდებულისთვის, რომელთაც 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდათ მისჯილი, სასჯელის - 8 წლამდე, ხოლო 8 წლით თავისუფლების აღკვეთამისჯილი ბრალდებულისთვის სასჯელის 9 წლამდე გაზარდა მოითხოვა.

პირველი ინსტანციის განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩივრა დაცვის მხარემ და ბრალდებულების სასარგებლოდ გამამართლებელი განაჩენი მოითხოვა.

პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი არ გაუსაჩივრებია დაზარალებულის მხარეს. სწორედ აქ იწყება დაზარალებულის ადვოკატის შალვა შავგულიძის პასუხისმგებლობის ნაწილი. სწორედ ამ საკითხს მოგვიანებით დიდი ვნებათაღელვა მოჰყვება და დაისმება კითხვები დაზარალებულის ადვოკატის პროფესიონალიზმისა თუ ანგაჟირებულობის თაობაზე. ამიტომ ამ საკითხზე განსაკუთრებულ ყურადღებას შევაჩერებ.

ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაში „ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ“ ვკითხულობთ: „დაზარალებულმა მხარემ საჭიროდ არ მიიჩნია ცალკე სააპელაციო საჩივრის შეტანა, ვინაიდან სააპელაციო სასამართლო საქმეს მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენში ჩამოყალიბებული ბრალდების ფარგლებში განიხილავდა (სსსკ-ის 450-ე მუხლი) და მას არ შეეძლო არც დანაშაულის გადაკვალიფიცირება განზრახ მკვლელობად დამამძიმებელ გარემოებებში (სსკ-ის 109-ე მუხლი), როგორც ამას პირველი განმცხადებელი ისურვებდა და არც საქმის გაგზავნა დამატებითი გამოძიებისათვის (სსსკ-ის 498-ე და 501-504-ე მუხლები).

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან მოყვანილი ზემოაღნიშნული ამონარიდი ცხადყოფს, რომ დაზარალებულის ადვოკატს გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ სააპელაციო სასამართლოს კანონმდებლობით არც დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა შეეძლო და არც საქმის გაგზავნა დამატებითი გამოძიებისთვის. სააპელაციო სასამართლოს მხოლოდ სასჯელის ზომაზე მსჯელობის უფლება ჰქონდა. თუმცა დაზარალებულის ადვოკატს სააპელაციო სასამართლოში სანდრო გირგვლიანის მკვლელებისთვის სასჯელის დამძიმება არ მოუთხოვია. სრულიად ამოუხსნელია, დაზარალებულის ადვოკატის საქციელი. თუ კი ის მიიჩნევდა, რომ საქმის სააპელაციო სასამართლო განხილვის სტადიაზე როგორც დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა, ისე საქმის გამოძიების სტადიაზე დაბრუნება შეუძლებელი იყო, რატომ არ მოითხოვა მან სანდრო გირგვლიანის მკვლელებისთვის წარდგენილი ბრალდების ფარგლებში მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი. 

მას, როგორც იურისტს, უნდა სცოდნოდა, რომ მომავალში სანდრო გირგვლიანის მკვლელების ხელმეორედ პასუხისგებაში მიცემა შეუძლებელი იქნებოდა, რადგან სისხლის სამართალში მოქმედებს პრინციპი, რომელიც კრძალავს ერთსა და იმავე ქმედებაზე პირის ორჯერ გასამართლებას, დასჯას (ne bis indem). სწორედ ამიტომ წარდგენილი ბრალდების ფარგლებში მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელის მოთხოვნა რჩებოდა ერთადერთ საშუალებად, რათა სანდრო გირგვლიანის მკვლელებს პასუხი ეგოთ ჩადენილი დანაშაულისთვის. თუმცა დაზარალებულის ადვოკატმა ეს შესაძლებლობა ვერ ან არ გამოიყენა.

სააპელაციო სასამართლომ მხოლოდ ბრალდებისა და დაცვის მხარის სააპელაციო საჩივრებზე იმსჯელა და პირველი ინსტანციის განაჩენი დარჩა ძალაში.

ამის შემდგომ იწყება სამართლებრივი აბსურდის თეატრი, სააპელაციო სასამართლოს განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრა დაზარალებულის ადვოკატმა და მოითხოვა საქმის სააპელაციო სასამართლოში უკან განსახილველად დაბრუნება, თუმცა სრულიად გაუგებარია დაზარალებულის ადვოკატის მოთხოვნის მოტივაცია. იმის გამო, რომ დაზარალებულის ადვოკატმა პირველი ინსტანციის განაჩენი სააპელაციო წესით არ გაასაჩივრა, სააპელაციო სასამართლოს ისედაც შეზღუდული უფლებამოსილება კიდევ უფრო შეიზღუდა. სააპელაციო სასამართლო კანონით დადგენილი წესით უფლებამოსილი იყო, ემსჯელა მხოლოდ ბრალდებისა და დაცვის მხარის სააპელაციო საჩივრებზე. საქმის სააპელაციო სასამართლოსთვის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, დაზარალებულის ადვოკატის სააპელაციო საჩივრის არარსებობის პირობებში დაზარალებულის ადვოკატი ვერავითარ მოთხოვნას ვერ დააყენებდა და სააპელაციო სასამართლოს მიერ ერთხელ უკვე მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიცვლებოდა.

საკასაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაზარალებულის ადვოკატის საკასაციო საჩივარი, საქმე განსახილველად არ დაუბრუნდა სააპელაციო სასამართლოს.

საკასაციო სასამართლოს მიერ აღნიშნული საქმის განხილვის დროს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, საკასაციო სასამართლოს უფლება არ ჰქონდა, თავად დაემძიმებინა ბრალდებულის მდგომარეობა. თუ საკასაციო პალატა მივიდოდა დასკვნამდე, რომ სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი დამძიმების მოტივით უნდა შეცვლილიყო, ის საქმეს ხელახალი განხილვისთვის უბრუნებდა სააპელაციო სასამართლოს. თუმცა აღნიშნული დამოკიდებული იყო მთელ რიგ გარემოებებსა და პროცედურებზე.

იმ დროს მოქმედი საქართველოს სსსკ-ის 566-ე მუხლის (საუარესოდ შებრუნების დაუშვებლობა) მე-2 ნაწილის შესაბამისად, საკასაციო ინსტანციას უფლება არ ჰქონდა, მსჯავრდებულის მდგომარეობის გაუარესების მოტივით გაეუქმებინა სასამართლოს გადაწყვეტილება და საქმე დაებრუნებინა ხელახალი სასამართლო განხილვისთვის, თუკი საკასაციო საჩივრის ავტორს (ამ შემთხვევაში დაზარალებულის ადვოკატი) ასეთი მოთხოვნა არ დაუყენებია საქმის სააპელაციო განხილვის ეტაპზე. როგორც აღვნიშნეთ სააპელაციო სასამართლოში დაზარალებულის ადვოკატს არ შეუტანია სააპელაციო საჩივარი, არ მოუთხოვია ბრალდებულებისთვის სასჯელი ზომის გაზრდა. შესაბამისად, საკასაციო სასამართლოს კანონით აკრძალული ჰქონდა ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მსჯავრდებულთა მდგომარეობას გააუარესებდა. საკასაციო სასამართლომ მსჯავრდებულებს 6-6 თვით შეუმცირა სასჯელი.

როდესაც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ხელისუფლების ყველა შტოს შეთანხმებულ მოქმედებაზეა საუბარი, ფაქტებით, დადასტურებულად იგულისხმება, რომ დანაშაულის ჩადენისთანავე, დაიგეგმა ერთგვარი სპეცოპერაცია, ამოქმედდა მთელი სახელმწიფო მანქანა, რათა გირგვლიანის საქმეზე მართლმსაჯულება არ აღსრულებულიყო.

ამ პროცესში ჩართული იყო ხელისუფლების ყველა შტო - აღმასრულებელი ხელისუფლება (პრეზიდენტი, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი) საკანონმდებლო (პარლამენტი) და სასამართლო ხელისუფლება; და თითოეულ მათგანს საკუთარი, მკაფიოდ განსაზღვრული როლი ჰქონდა!“ - წერს ადვოკატი.

 


ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისის“ ავიაპარკს უახლოეს მომავალში Boeing 737-800 შეემატება

ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისის“ ავიაპარკს უახლოეს მომავალში Boeing 737-800 შეემატება, რომლითაც თბილისიდან პირდაპირი რეგულარული ავიარეისები შესრულდება.

მეუფე კალისტრატეს გარდაცვალებაზე ინფორმაცია მცდარია

ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია, ის ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული. 

ფოცხოში მოსწავლეების მიერ გამოგონილი მეწყერის პროგნოზირებადი ხელსაწყო დაამონტაჟეს

სენაკის ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის მოსწავლეებმა მეწყერის პროგნოზირებადი ხელსაწყო ფოცხოს თემში, ოთხ ლოკაციაზე დაამონტაჟეს.  

ვასაძე პოლიციელებს მიმართავს

ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ „თბილისი პრაიდთან“ დაკავშირებით ვერის პარკში მორიგი განცხადება გააკეთა.

ვახტანგ ჭარაია: საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დეფიციტი ბოლო 15 წლის ისტორიულ მინიმუმზეა

„საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დეფიციტი 2005 წლის შემდგომ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. ყოველთვიურ ჭრილში 2019 წლის მაისში მან 38.4% შეადგინა“, - განაცხადა ორგანიზაცია „სექტორი 3“-ის ექსპერტმა ვახტანგ ჭარაიამ.

ექსპერტი: სავაჭრო ბრუნვის დეფიციტი ბოლო 15 წლის მინიმუმზეა

ეკომიკის ექსპერტი ვახტანგ ჭარაია საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკას აფასებს და ექსპორტის ზრდასთან ერთად უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის შემცირებას უსვამს ხაზს.

კაიროში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა

კაიროში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა.

"მამაოსგან კურთხევა არ მაქვს, ინტერვიუ მოგცეთ" - დაპირისპირება ვერის ბაღში (ვიდეო)

ლევან ვასაძის თანამოაზრე გურამ ფალავანდიშვილმა "რუსთავი2-"ის ჟურნალისტს ინტერვიუ არ მისცა. მისივე თქმით, "რუსთავი2-თან" კომუნიკაციაზე მამაოსგან კურთხევა არ ჰქონდა.

გურამ ფალავანდიშვილი : ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე პრაიდს არ ჩავატარებინებთ (ვიდეო)

ვერის ბაღში სახალხო ერთობის წევრმა გურამ ფალავანდიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გამოსვლის უფლებას არ მისცემენ.

საპატრიარქო: ვემიჯნებით აგრესიის შემცველ განცხადებებს, როგორც მოძღვრებისგან, ისე მრევლისაგან

ჩვენ გვესმის, რომ ემოციური ფონი გამძაფრებულია, მაგრამ სრულიად მიუღებლად მიგვაჩნია და ვემიჯნებით აგრესიის შემცველ განცხადებებს, როგორც მოძღვრებისაგან, ისე მრევლისაგან, – ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაშია ნათქვამი.

სააპელაციო სასამართლომ იულია სუსლიაკი პატიმრობაში დატოვა

სააპელაციო სასამართლომ იულია სუსლიაკის ადვოკატის სარჩელი არ დააკმაყოფილა და ბრალდებული პატიმრობაში დატოვა.

ვასაძე კავკასიელ ხალხებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს

ბიზნესმენი ლევან ვასაძე კავკასიელ ხალხებს ლგბტ თემთან ბრძოლაში მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. 

ნინო ბოლქვაძე: „ღირსების მარში“ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში არ გაიმართება

„თბილისი პრაიდი“ ორგანიზატორი ნინო ბოლქვაძე აცხადებს, რომ „ღირსების მარშის“ ჩატარების ადგილი ჯერ გასაიდუმლოებულია, თუმცა მარში თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში არ გაიმართება.

მამუკა მდინარაძე: სამშენებლო წესების დარღვევისთვის ნებისმიერი ადამიანი მკაცრად უნდა დაისაჯოს, რადგან ქალაქში ქაოსური განაშენიანება ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, მამუკა მდინარაძის განცხადებით, პირს სამშენებლო ნორმების არსებითად დარღვევისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება.

მდინარაძე: ჩხუბსა და ორომტრიალში შესვლა არეულობას იწვევს და არასწორი საქციელია

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, მამუკა მდინარაძის განცხადებით, ნებისმიერი სახის ძალადობა დაუშვებელია და სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობა არათუ დაგმობილი, არამედ აღკვეთილი იქნება.

საქართველოს ბანკი ტაქსებში ახალ, ინოვაციურ საგადამხდელო სისტემას QR-გადახდებს ნერგავს

საქართველოს ბანკი  მომხმარებლებისთვის მათ საჭიროებებზე მორგებული სერვისისა თუ პროდუქტის შეთავაზებას აგრძელებს.

ეკონომიკის ექსპერტები ექსპორტის ზრდას პოზიტიურად აფასებენ

ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი საშუალებას იძლევა ექსპორტის დაჩქარებული განვითარებისთვის.

კაპადოკიაში ქართული კულტურის დღეები ჩატარდა

 კაპადოკიაში ქართული კულტურის დღეები ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 300-ზე მეტმა ახალგაზრდამ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან.

იოსებ არჩვაძე: საქართველოს ექსპორტმა 2019 წლის მაისში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია

ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი საშუალებას იძლევა ექსპორტის დაჩქარებული განვითარებისთვის.

ქართული ღვინის კომპანია ევროკავშირის ჯილდოს მფლობელი გახდა

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის ჯილდოს მფლობელი ქართული ღვინის კომპანია „შილდა“ გახდა.

ZEG - თბილისის ამბის თხრობის პირველი საერთაშორისო ფესტივალი იწყება

თბილისის მერიის და „თიბისი სტატუსის“ მხარდაჭერით, Impact Hub Tbilisi-ისა და Coda Story-ის ორგანიზებით, დედაქალაქი 2019 წლის 20-22 ივნისს, „ფაბრიკაში“ „სთორითელინგის“ - ამბის თხრობის პირველ საერთაშორისო ფესტივალს უმასპინძლებს.