სსფ-ს მისიის დონეზე მიღწეულია შეთანხმება გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის მეოთხე მიმოხილვის დასრულებაზე

მისიის დასასრულს გამოქვეყნებული პრესრელიზი წარმოადგენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მისიის წევრთა განაცხადს ვიზიტის წინაწარი მიგნებების შესახებ.

მისიის დასასრულს გამოქვეყნებული პრესრელიზი წარმოადგენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მისიის წევრთა განაცხადს ვიზიტის წინაწარი მიგნებების შესახებ. ეს განაცხადი ეკუთვნის მისიის წევრებს და, შესაძლებელია, არ ასახავდეს სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს აზრს. მისიის მიგნებების საფუძველზე შედგება ანგარიში, რომელიც ხელმძღვანელობის დასტურის შემთხვევაში, სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს წარედგინება განხილვისა და გადაწყვეტილებისთვის.

სსფ-ს მისიის დონეზე მიღწეულია შეთანხმება საქართველოში გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის მეოთხე მიმოხილვის დასრულებაზე. სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო ამ საკითხს ივნისში განიხილავს.
ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2019 წელსაც სტაბილურია. საშუალოვადიან პერიოდში სტრუქტურული რეფორმები და ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციები კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იქნება მაღალი და მეტად ინკლუზიური ზრდის უზრუნველსაყოფად.
საქართველოს ეკონომიკა მოწყვლადია ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესების მიმართ. პასუხად, აუცილებელია შენარჩუნდეს გაცვლითი კურსის მოქნილობა, გაგრძელდეს რეზერვების დაგროვება, ასევე გონივრული მონეტარული, ფისკალური და ფინანსური სექტორის პოლიტიკის გატარება.
ამა წლის 30 აპრილიდან 13 მაისის ჩათვლით საქართველოს სტუმრობდა სსფ-ს მისია ქალბატონი მერსედეს ვერა მარტინის ხელმძღვანელობით. მისიის მიზანი იყო საქართველოში სსფ-ს მიერ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის მეოთხე მიმოხილვა. ეს პროგრამა მხარს უჭერს ხელისუფლების რეფორმების გეგმას და მიზნად ისახავს ქვეყანაში ეკონომიკური და ფინანსური მოწყვლადობის შემცირებას, მაღალი და მეტად ინკლუზიური ზრდის მიღწევას.

ვიზიტის დასასრულს ქალბატონმა ვერა-მარტინმა განაცხადა შემდეგი:

"პროდუქტიული განხილვების შედეგად საქართველოს ხელისუფლებამ და სსფ-ს მისიამ მიაღწიეს შეთანხმებას საქართველოში მიმდინარე პროგრამის მეოთხე მიმოხილვის დასრულების თაობაზე. ეს შეთანხმება საჭიროებს დამტკიცებას სსფს აღმასრულებელ დირექტოთა საბჭოს მიერ, რომელიც საქართველოს საკითხს ამა წლის ივნისში განიხილავს. ამ მიმოხილვის წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდება 30 მილიონი ეს დე ერი (დაახლოებით 41.6 მილიონი აშშ დოლარი). ამით, მთლიანი ჩამორიცხვები საქართველოში გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის ფარგლებში 150 მილიონ ეს დე ერ-ს (დაახლოებით 207.9 მილიონ აშშ დოლარს) გაუტოლდება.

"რეფორმების პროგრამა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. მეოთხე მიმოხილვის დასასრულებლად საჭირო პირობების უმრავლესობა შესრულებულია.

"2018 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდამ 4.7 პროცენტს მიაღწია. ინფლაცია ეროვნული ბანკის სამიზნე მაჩვენებლის ახლოს ნარჩუნდებოდა. ექსპორტის, ტურიზმიდან შემოსავლების და საგარეო გადმორიცხვების მკვეთრმა ზრდამ, იმპორტის ზრდის დაბალ ტემპთან ერთად, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპს 7.7 პროცენტამდე შეამცირა 2018 წელს, მაშინ როცა იგივე მაჩვენებელი 2017 წელს მშპ-ს 8.8 პროცენტი იყო. ფისკალური მაჩვენებლები 2018 წელს დაგეგმილ დეფიტის მაჩვენებელს შეესაბამებოდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს ხარჯვის მკვეთრი ზრდა 2018 წლის დეკემბერში. მოსალოდნელზე მაღალმა შემოსავლებმა შესაძლებელი გახადა მეტი კაპიტალური ხარჯისა და ბიუჯეტის მიერ გაცემული სესხის დაფინანსება, მაშინ როცა მიმდინარე ხარჯები შეზღუდული იყო.

"სუსტი საგარეო გარემოს მიუხედავად, წინასწარი მონაცემების მიხედვით საქართველოს ზრდა 2019 წლის 1 კვარტალში მაღალი იყო. 2019 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი არის 4.6 პროცენტი, ხოლო ინფლაცია 3 პროცენტიან სამიზნე მაჩვენებელს ოდნავ გადააჭარბებს ძირითადად თამბაქოზე აქციზის ზრდის გამო. სტრუქტურული რეფორმები და ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში დააჩქარებს ზრდას საშუალოვადიან პერიოდში და ზრდა დაახლოებით წლიურ 5¼ პროცენტს შეადგენს. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ნელ-ნელა შემცირდება, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების საფუძველზე.

"მიუხედავად პოზიტიური ეკონომიკური პერსპექტივისა, საქართველო მოწყვლადია სხვა ქვეყნებში მიმდინარე პროცესების მიმართ. მათ შორის გლობალური სავაჭრო დაძაბულობის და ფინანსური ბაზრების არასტაბილურობის მიმართ. დაკრედიტების ახალმა სტანდარტმა, თუ მოსალოდნელზე მკაცრი აღმოჩნდა, შესაძლებელია შეაფერხოს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა მოკლე ვადით.

"ეკონომიკური ზრდის არსებული ტემპი ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას განაგრძოს რეფორმების განხორციელება, რეზერვების დაგროვების პარალელურად, რაც თავის მხრივ დაცვაა უარყოფითი საგარეო შოკების მიმართ.

"ფისკალური დეფიციტი სტაბილურია როგორც 2019 ასევე შემდგომ საშუალოვადიან პერიოდში. თუმცა იგეგმება ხარჯვის ფორმატის შეცვლა, რაც განათლების რეფორმის მაღალი პრიორიტეტით არის გამოწვეული. ჩვენ მივესალმებით ხელისუფლების პირობას განახორციელონ რეფორმები არსებული საბიუჯეტო დაფინანსების ფარგლებში. ხელისუფლება მუშაობს შემოსავლების სამსახურის ეფექტურობის ამაღლებაზე, სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის დახვეწაზე და სახელმწიფო საწარმოების მონიტორინგის დახვეწაზე, რათა შეიზღუდოს ფისკალური რისკები.

"მონეტარული პოლიტიკა კვლავაც მიმართული იქნება ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე. მონეტარული პოლიტიკა არსებული ვითარების შესაფერისია. ჩვენ მივესალმებით ხელისუფლების მზაობას განაგრძოს გაცვლითი კურსის მოქნილობა და გაზარდოს საგარეო ბუფერები.

"ფინანსური სექტორის რეფორმები კვლავაც მიმართული იქნება ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებაზე. როგორც მოსალოდნელი იყო, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციების მიღების ფონზე ცოტა ხნის წინ, გამკაცრდა სესხის გაცემის სტანდარტი და შემცირდა კრედიტის ზრდა. ასეთი მიდგომით, კრედიტის ზრდა უფრო მდგრადი გახდება. ამასთან, კრედიტის ხელმისაწვდომობა არ უნდა შეიზღუდოს გადახდისუნარიანი მსესხებლისთვის. ჩვენ მივესალმებით სტრესის პირობებში ლიკვიდობის მიწოდებისა და ბანკების რეზოლუციის ჩარჩოს დახვეწის მხრივ გადადგმულ ნაბიჯებს.

"სტრუქტურული რეფორმების ასწრაფება და ხელისუფლების რეფორმის გეგმის განუხრელი განხორციელება ხელს შეუწყობს ეკონომიკის ისეთ ზრდას, სადაც კერძო სექტორი შექმნის სამუშაო ადგილებს და უზრუნველყოფს ზრდის ინკლუზიურობას. მნიშვნელოვანია განათლების ძირეული რეფორმა, რომელიც გააუმჯობესებს მოსახლეობის უნარჩვევებს და შეამცირებს უმუშევრობას. მიმდინარე ინიციატივები გაკოტრების შესახებ და კაპიტალის ბაზრის რეფორმის შესახებ ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მობილიზებას.

"სსფ-ს მისია მადლობას უხდის ქვეყნის ხელისუფლებას, საერთაშორისო პარტნიორებს და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ღია და კონსტრუქციული დისკუსიისთვის და სტუმართმოყვარეობისთვის."


არჩილ თალაკვაძე: ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მოკლე დროში დავადგინოთ ახალუბანში მცხოვრები მოქალაქეების ადგილსამყოფელი და დავუბრუნოთ ისინი ოჯახებს

პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე სოფელ ახალუბანში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტს ეხმაურება.

ბორჯომში საპატიო მოქალაქეები გამოავლინეს

სახალხო დღესასწაულზე „ბორჯომობა 2019“ საპატიო მოქალაქეები დაასახელეს.

რუსმა სამხედროებმა, ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, საქართველოს შვიდი მოქალაქე დააკავეს

საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა ამ დროისთვის არსებული ინფორემაციით, საქართველოს შვიდი მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაციას პირველი არხი ავრცელებს.

დავით ზალკალიანი გუგუტიანთკარში - ფოტორეპორტაჟი

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი სოფელ გუგუტიანთკარში ჩავიდა და იქ არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნო.

დავით ზალკალიანი: ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც კი რესურსი და საერთაშორისო მექანიზმი არსებობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი გუგუტიანთკარში ჩავიდა და მოსახლეობას პირადად გაესაუბრა.

რომელ უბნებში მუშაობენ უკვე მართლწესრიგის ოფიცრები და როგორ დავუკავშირდეთ მათ

თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონს 117 მართლწესრიგის ოფიცერი ყავს, რომლებიც საკუთარ სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ.

ლაშა ტალახაძემ ახალი რეკორდი დაამყარა

დიღომში, ოლიმპიურ სოფელში მდებარე ფრენბურთის არენაზე დასრულდა ძალოსანთა საქართველოს ჩემპიონატი. ასპარეზობაზე ბოლოს 109 და +109 კგ. წონითი კატეგორიის ძალოსნები გამოვიდნენ. 

რომან კაკულია: საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ჩანს, რომ საერთაშორისო თამაშის წესებს საქართველოში პატივს სცემენ და მათ გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ

„ფიტჩის“ მიერ საქართველოსთვის რეიტინგის შენარჩუნება მიუთითებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ჩანს, რომ საერთაშორისო თამაშის წესებს ამ ქვეყანაში პატივს სცემენ და მათ გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ, -

თამარ კიკნაძე: სახელმწიფო კონსორციუმს ყველაფერში გაყვა, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც სახელმწიფო ინტერესს აზიანებდა და სწორედაც მოიქცა

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიდან“ ამერიკული ჯგუფი „კონტის“ გასვლის შესახებ, სოციალურ ქსელში, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თამარ კიკნაძე პოსტს აქვეყნებს.

გიორგი ცუცქირიძე: რეალურად ირკვევა, რომ ამერიკული ჯგუფი „კონტი“, კონსორციუმში ხაზარაძეს და კომპანიას დასჭირდათ ტენდერის მოსაგებად

ექსპერტი გიორგი ცუცქირიძე, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიდან“ ამერიკული ჯგუფი „კონტის“ გასვლას სოციალურ ქსელში ეხმიანება.

 

 

ლადო ბოჟაძე: საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი უნდა აშენდეს ნებისმიერ შემთხვევაში და აშენდება კიდეც!

„სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის“ ხელმძღვანელი ლადო ბოჟაძე,  „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიდან“ ამერიკული ჯგუფი „კონტის“ გასვლის შესახებ, სოციალურ ქსელში წერს.

ავტოავარიისას დაშავებული ქალი ქუთაისში გადაიყვანეს

ზუგდიდის ცენტრში მომხდარი ავტოავარიისას დაშავებული ქალი ქუთაისის რეფერალურ კლინიკაში გადაიყვანეს.

გია აბაშიძე: სიმართლე საბოლოოდ გაცხადდა! ხაზარაძე-ჯაფარიძეს მოუწიათ იმის აღიარება, რომ „კონტი“ არც ყოფილა რეალურად ანაკლიის პროექტში

ექსპერტი გია აბაშიძე, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიდან“ ამერიკული ჯგუფი „კონტის“ გასვლას, სოციალურ ქსელში ასე ეხმაურება.

ლევან ნიკოლეიშვილი: როგორც იქნა აღიარეს, რომ "კონტი" რეალურად არც ყოფილა პროექტში

ექსპერტი ლევან ნიკოლეიშვილი, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიდან“ ამერიკული ჯგუფი „კონტის“ გასვლას, სოციალურ ქსელში ეხმაურება.

დავით თვალაბეიშვილი: საქართველოს ენერგეტიკა მიმზიდველია არა მხოლოდ უცხოელი, არამედ ადგილობრივი ინვესტორებისთვისაც

„საქართველოს ენერგეტიკა მიმზიდველია არა მხოლოდ უცხოელი, ასევე ადგილობრივი ინვესტორებისთვისაც. მხოლოდ 2018 – 19 წლებში დაწყებული პროექტები ქვეყნის ეკონომიკაში მილიარდ დოლარზე მეტს ინვესტიციას მოიტანს".

თამარ მახარობლიძე: სახელმწიფომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს მისცა ყველანაირი საშუალება გადაერჩინა საკუთარი მონაწილეობა ამ პროექტში და შეესრულებინა ვალდებულებები

სამართალმცოდნე თამარ მახარობლიძე, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიდან“ ამერიკული ჯგუფი „კონტის“ გასვლას, სოციალურ ქსელში ეხმაურება. 

 

ქუთაისში სარდაფები გატეხეს

ქუთაისში აღმაშენებლის 11 ნომერში ორი სარდაფი გატეხეს.

ოთარ ანგურიძე:  „Fitch”-ის რეიტინგი არის მკაფიო პოზიტიური გზავნილი ინვესტორებისთვის

„Fitch”-ის რეიტინგი არის მკაფიო პოზიტიური გზავნილი ინვესტორებისთვის, რომ მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა საქართველო სტაბილურად აგრძელებს ეკონომიკურ რეფორმებს, რაც აისახებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე

"სახალხო დღესასწაული "ბორჯომობა" დაიწყო

17 აგვისტოს, ბორჯომში, სახალხო ტრადიციული დღესასწაული „ბორჯომობა 2019“ აღინიშნება.

სოსო არჩვაძე: „Fitch” - ის რეიტინგმა ნეგატიური ეგზოგენური ფაქტორებისადმი საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობა დაადასტურა

„Fitch” - ის რეიტინგმა ნეგატიური ეგზოგენური ფაქტორებისადმი საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობა დაადასტურა,“.

პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, დევნილი ვეტერანებისთვის ბინათმშენებლობის პროგრამა იწყება

"საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ინიციატივით, დევნილი ვეტერანებისთვის ბინათმშენებლობის პროგრამა იწყება".