რატომ ცდილობს "გუდვილის" კრედიტორთა ნაწილი რეაბილიტაციის მმართველის შეცვლას

დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციამ ღიად განაცხადა, რომ "გუდვილის" კრედიტორთა ნაწილი მალე სასამართლოს წინაშე "გუდვილის" რეაბილიტაციის მმართველის შეცვლის მოთხოვნას დააყენებს. 

ამის თაობაზე ახალშექმნილი დისტრიბუტორთა ასოციაციაციის გენერალურმა მდივანმა ლაშა რიჟამაძემ განაცხადა ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში.


თავისთავად ფაქტი, რომ „გუდვილის“ კრედიტორთა ნაწილი რეაბილიტაციის მმართველის შეცვლას ითხოვს და კანდიდატურაც (აუდიტორული კომპანია „ნექსია ინტერნეიშენელი“) შერჩეული ყავთ, საინტერესოა და ბადებს კითხვებს, თუ რა გახდა რეაბილიტაციის ახალი მმართველის შერჩევის საფუძველი. როგორც რიჟამაძის საუბრიდან ირკვევა, კრედიტორთა ნაწილი გამოთქვამს გარკვეულ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ „გუდვილს“ რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით გადასახდელი აქვს 26 მლნ ლარამდე არაუზრუნველყოფილი კრედიტორული მოთხოვნები და კრედიტორებს არ სურთ რომ ამ თანხების გადახდა რისკის ქვეშ იყოს და სწორედ ამიტომ სურთ რეაბილიტაციის მმართველი კომპანიის შეცვლა.


საინტერესოა, რომ დისტრიბუტორთა ასოციაციის წარმომადგენელი საკუთარ მსჯელობაში წიანააღმდეგობრივი ხდება. ლაშა რიჟამაძემ აღნიშნა, რომ ,,გუდვილი დღეს კომერციულ ნაწილში ერთ-ერთი საუკეთესოა. მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო გადამხდელია მიმდინარე ფინანსური ვალდებულების კუთხით, ანუ რაც გაჩნიათ კომპანიების მიმართ, რომლებიც მომსახურებას და პროდუქციას აწვდიან მათ.“ თუმცა იქვე უთითებს, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ „გუდვილი“ მომავალშიც, უკვე 2017 წლიდან, როგორც ეს რეაბილიტაციის გეგმითაა გაწერილი, შეძლებს რეაბილიტაციის გეგმამდე დაგროვილი დავალიანებების გასტუმრებას. რა აძლევს მას ასეთი ვარაუდის საფუძველს, რიჟამაძის მსჯელობიდან არ ჩანს. 26 მილიონი ლარი ის თანხაა, რაც „გუდვილს“ არაუზრუნველყოფილ კრედიტორთა წინაშე მართებს.


გაზეთ „ბანკები და ფინანსების“ ინფორმაციით (bfm.ge), „გუდვილში“ მოქმედი რეაბილიტაციის მმართველის პირობებში მოხერხდა ის, რომ ,,გუდვილის“ გაყიდვვების მოცულობა გაიზარდა, გაიზარდა მომგებიანობა და უზრუნველყოფილი კრედიტორის მიმართ მოთხოვნები სრულად დაიფარება უახლოესი თვეების განმავლობაში, როგორც ეს შესაბამისი გეგმითაა გათვალისწინებული. ფაქტობრივად ,,გუდვილმა“ შეძლო უზრუნველყოფილი კრედიტორილი მოთხოვნის, 18 მლნ ლარის უდიდესი ნაწილის დაფარვა, ანუ ფაქტობრივად, დღეისათვის დაფარულია რეაბილიტაციის პროცესის დაწყებამდე არსებული მთლიანი კრედიტორული დავალიანების თითქმის 40%. რაც შეეხება რიჟამაძის მიერ აღნიშნულ 26 მლნ ლარის ფულად ვალდებულებას, ეს ის დავალიანებაა რომელიც წარმოიშვა გუდვილის რეაბილიტაციის დაწყებამდე და რომლის დაფარვაც გათვალისწინებულია 2017 წლის მე-4 კვარტლიდან.


საინტერესოა, რა იწვევს კრედიტორთა ნაწილის შეშფოთებას. ხომ არ თამაშდება ქართული ბიზნესისთვის კარგად ნაცნობი ბანქო, როცა დაპირისპირებების რეალური მიზეზები სხვაა, საბაბები კი სულ სხვა.


აღწერილი ვითარებიდან გამომდინარე, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ დისტრიბუტორთა ასოციაციის მიდგომები და მისი მხრიდან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად გახშირებული „გუდვილში“ მოქმედი რეაბილიტაციის მმართველი კომპანიის - „ბიზნეს ქეარ კორპორეიშენის“ საწინააღმდეგო საჯარო და კულუარული მოქმედები (მათ შორის, რამდენადაც ირკვევა, კრედიტორების დარწმუნება, რომ „გუდვილი“ ვერ შეძლებს ვალდებულებების შესრულებას და ამის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა სასწრაფოდ ახალი რეაბილიტაციის მმართველი კომპანიის შერჩევა. საამისოდ კრედიტორთა მხრიდან მინდობილობების შეგროვებაც კი ხდება) ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ამ აქტიურობის მიღმა სხვა რეალური მიზეზებია.


გაზეთი „ბანკები და ფინანსები“ (bfm.ge) „გუდვილის“ გარშემო მიმდინარე პროცესებით კიდევ უფრო ღრმად დაინტერესდა და რამდენადაც გაარკვია, დაძაბული ვითარებაა „გუდვილის“ აქციონერთა შორისაც. კერძოდ, კომპანიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელსა და მინორიტარ აქციონერს შორის და სავარაუდოდ, სწორედ ამ უკანასკნელის ინსპირირებულია რეაბილიტაციის არსებული მმართველის ახლით შეცვლის პროცესის დაწყება და ამ საქმეში კრედიტორთა (დისტრიბუტორთა), ნებისმიერი გზით და რაც შეიძლება დიდი წარმომადგენლობით ჩართვა.


შექმნილი ვითარების კომენტირების მიზნით, „ბანკები და ფინანსები“ (bfm.ge) „გუდვილის“ რეაბილიტაციის მმართველ კომპანიას დაუკვაშირდა, საიდანაც შემდეგი შინაარსის პასუხი მივიღეთ:


 „დღეს „გუდვილი“ წარმატებული, მომგებიანი კომპანია, რომელიც რჩება „რითეილ“ ბაზრის ერთ-ერთ ლიდერად და არ ღალატობს თავის ტრადიციებს და პრინციპებს შესთავაზოს ერთგულ მომხმარებელს მხოლოდ ხარისხიანი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი. კომპანია ,,გუდვილს“, არსებული რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნამდე მართლაც ჰქონდა გარკვეული პრობლემები რაც განპირობებული იყო არასათანდო მართვით და კრედიტორთა მხრიდან სათანადო კონტროლის არ არსებობით, ასევე დიდი საიჯარო გადასახადებით.


კომპანიის მენეჯმენტმა, რეაბილიტაციის მმართველთან ერთად, შეძლო დასახული ამოცანების შესრულება, შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯები, დაიხვეწა ბიზნეს პროცესები, წარმატებული მოლაპარაკებების შედეგად შემცირდა საიჯარო გადასახადები და რეაბილიტაციის მმართველის ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა პროცესებმა განაპირობა კომპანიის წარმატებები. ,,გუდვილი“ მიმდინარე წელს სოლიდური მოგებით ასრულებს და საუკეთესო კომერციული პარტნიორია თავისი მომწოდებლებისათვის.


დღეს „გუდვილი“ ერთ-ერთი გამონაკლისი კომპანიაა „რითეილ“ ბაზარზე, რომელიც მომწოდებლებთან მიმდინარე ანგარიშსწორებას განსაზღვრული ვადების მკაცრი დაცვით ახორციელებს და აბსოლუტურად ყველა წინაპირობა გააჩნია, რომ 2017 წლიდან, რეაბილიტაციის გეგმით დადგენილ პირობებზე უფრო სწრაფად დაფაროს წარსულში მომწოდებლების წინაშე დაგროვილი ვალდებულებები.


ამ ფონზე, სამწუხაროდ, კიდევ ჩნდება ხოლმე არაობიექტურ და ბიზნეს-ეთიკისთვის შეუსაბამო საფუძვლებზე აღმოცენებული ხელშემშლელი გარემოებები, იქნება ეს, სამწუხაროდ, პარტნიორთა გარკვეული ნაწილის მიერ ინსპირირებული და მომწოდებებლთა გარკვეული ვიწრო ინტერესების შესაბამისად დაგეგმილი კამპანიები, რომელთა მიზანიც, სავარაუდოოდ, ინსაიდერულ ინფორმაციაზე წვდომის მოპოვება და ამით საკუთარი ბიზნესების გაძლიერებაა, თუ სხვა.


გვინდა, მივმართოთ ჩვენს ნაცად პარტნიორებს, კომპანიებს, მომწოდებლებს, რომელთა პროდუქციაც წლებია განთავსებულია „გუდვილის“ დახლებზე და მომხმარებლის მოწონებით სარგებლობს - „გუდვილი“ იყო, რჩება და ყოველთვის დარჩება პატიოსანი ბიზნეს-ურთიერთობებისადმი ერთგულ კომპანიად, რომლისთვისაც უმთავრესია ნდობაზე დაფუძნებული, ღია და გამჭვირვალე ურთიერთობა.


როგორც აღინიშნა, „გუდვილი“ წარმატებით და დაგეგმილზე უკეთესი ტემპით ახორციელებს რეაბილიტაციის გეგმას და საზოგადოება უახლოეს თვეებში შეიტყობს საინტერესო სიახლეებს.


მანამდე კი, როგორც წინასაახალწლო და საშობაო დღეებს შეეფერება, „გუდვილი“ გეპატიჟებათ თავის პავილონებში, სადაც მომხმარებელს დღესასწაულის შესაბამისი განწყობა და მრავალფეროვანი პროდუქცია ელის“, - ნათქვამია „გუდვილის“ რეაბილიტაციის მმართველი კომპანიის, - „ბიზნეს ქეარ კორპორეიშენის“ მიერ მოწოდებულ კომენტარში.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმა დაშავებული პოლიციელები მოინახულეს

შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე - კახა საბანაძე და მინისტრის მოადგილე - ვლადიმერ ბორცვაძე პანკისის ხეობაში დაშავებული  პოლიციელების მოსანახულებლად, თელავის სამედიცინო დაწესებულებებში  იმყოფებოდნენ.

ალიკო ცინცაძის წიგნის "ქართული კაბალა" პრეზენტაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართება

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში (მე-3 კორპუსი), 24 აპრილს, 14:00 საათზე, ასტრო-ენათმეცნიერის, პროფესორ ალიკო ცინცაძის ახალი წიგნის "ქართული კაბალა" პრეზენტაცია-ლექცია ჩატარდება.

აფხაზეთის ე.წ. პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატი კლინიკაში მოათავსეს- მდგომარეობა მძიმეა

ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა ვალერი ბგანბამ ე.წ. დეპუტატ ასლან ბჟანიას მოსკოვში მკურნალობის უზრუნველყოფის დავალება ე.წ.საგარეო უწყების ხელმძღვანელს მისცა.

ზუგდიდში დაკავებულის ახლობლები პროკურატურასთან აქციას მართავენ

ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურასთან დაკავებული მირიანე მარკელიას ოჯახის წევრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარ პროკურორთან შეხვედრას ითხოვენ.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლები რაიონში მასშტაბური ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლები რაიონში მასშტაბური ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ.


30-მდე დეველოპერი ერთ სივრცეში - „არეა ექსპო 2019“

„არეა ექსპო 2019“-ში 30-მდე დეველოპერი კომპანია მიიღებს მონაწილეობას.

ია მეტრეველი: არ მგონია გუშინდელ მოქმედებებს პანკისელების უმეტესობა ემხრობოდეს

ბუტა რობაქიძის დედა, გუშინ პანკისის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებს სოციალური ქსელის საშუალებით ექმიანება.

ზელენსკის გამარჯვების შემდეგ, კრემლმა კიევთან ურთიერთობის გაუმჯობესების შანსი დაინახა

რუსეთსა და უკრაინას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების შანსები არსებობს, თუმცა ამისთვის საჭიროა სამართლიანობა, პრაგმატული და პასუხისმგებლიანი მიდგომა.

„ჩერო“, „ზედაზენი“ და Ragnar-ი ბიზნეს დაჯილდოვებაზე საუკეთესოებად აღიარეს

„ქართული ლუდის კომპანია“ ბიზნესის ოსკარად წოდებული Golden Brand -ის არაერთგზის გამარჯვებულია. „ჩერო“, „ზედაზენი“ და Ragnar-ი  წლის ყველაზე დამოუკიდებელ ბიზნეს დაჯილდოვებაზე საუკეთესოებად აღიარეს.

გიორგი ჩიქოვანი: მინდა, მოვუწოდო მოსახლეობას კონსტრუქციული დიალოგისკენ, რადგან ნებისმიერი ჰესის მშენებლობა არის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების საჭიროება

„როდესაც ვსაუბრობთ  ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებასა და ენერგოდამოუკიდებლობაზე, უნდა გვახსოვდეს, რა ხდებოდა უახლოეს წარსულში საქართველოში, როდესაც დამოკიდებულნი ვიყავით სხვა ქვეყნის ენერგორესურსზე".

ნიდერლანდებში 9 აპრილის 30 წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიება გაიმართა

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გიორგი შარვაშიძემ ლაიდენის უნივერსიტეტის ჰააგის კამპუსის სტუდენტებს საელჩოში უმასპინძლა.

მაია ცქიტიშვილი: ინციდენტის შეფასებისას საჭიროა, გავმიჯნოთ პოლიტიკური და სამართლებრივი შემადგენელი

"ჩვენ ვერ გავაჩერებთ ქვეყნის ენერგეტიკულ განვითარებას და ვერც სხვა მიმართულების პროექტებს".

გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერულ ჰაერში, წყალსა და ნიადაგში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგის არეალს რეგიონებშიც აფართოებს

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერულ ჰაერში, წყალსა და ნიადაგში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგის არეალს რეგიონებშიც აფართოებს.

116-ე სკოლის ადმინისტრაციისა და თანამშრომლების პასუხი ალიაში გამოქვეყნებულ სტატიაზე

12 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში „116-ე სკოლის დირექტორმა სკოლის რემონტისთვის განკუთვნილი თანხით საკუთარი სახლი გაარემონტა(?!)“ გაჟღერებულ ბრალდებებს ამავე სკოლის ადმინისტრაცია და თანამშრომლები პასუხობენ. 

ოჯახის წევრზე ძალადობისთვის ბრალდებულს 4 წელი მიესაჯა

ოჯახის წევრის მიმართ გენდერული დისკრიმინაციის მოტივით ჩადენილ ძალადობაში და თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანაში ბრალდებულს 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.

აშშ-ში თურქეთიდან სამხედრო ბაზის გაყვანას არ გამორიცხავენ

ამერიკელი სენატორი-დემოკრატი რობერტ  მენენდესი არ გამორიცხავს, რომ ვაშინგტონმა ინჯირლიკში მდებარე სამხედრო ბაზა საბერძნეთში გადაიტანოს.

 

მაშველებმა ხევში ჩარჩენილი 2 მოქალაქე უვნებლად ამოიყვანეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის  მეხანძრე-მაშველებმა დაბა წყნეთში, შოთა რუსთაველის ქუჩის მიმდებარე  ტერიტორიაზე არსებულ ხევში ჩარჩენილი ორი მოქალაქე უვნებლად ამოიყვანეს.

თიბისის რეგიონული ბიზნესფორუმი იმერეთში ჩატარდა

თიბისის ორგანიზებით, საქართველოს რეგიონებში მასშტაბური ბიზნესფორუმების სერია გრძელდება. აჭარის შემდეგ თიბისის ბიზნესკლიენტები ამჯერად უკვე იმერეთში შეიკრიბნენ.

მაია ცქიტიშვილი: მინდა, მადლობა გადავუხადო პანკისის ხეობის მცხოვრებლებს, ვისაც ძალიან კარგად ესმით რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონის განვითარება

"რაც პანკისში მოხდა, დამაზიანებელია ყველასთვის. სამწუხაროდ, გარკვეული ძალების მხრიდან სიმშვიდისკენ მოწოდების ნაცვლად ვიხილეთ აგრესიული ქმედებებისთვის გამოცხადებული სოლიდარობა და პარალელური აქციები".

4 დღის ამინდის პროგნოზი

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე 22-23 აპრილს  აპრილს ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. 24-25 აპრილს ძირითადად უნალექო ამინდსა და +16 გრადუს სითბოს პროგნოზირებენ.

ახალგაზრდული ორკესტრის საპრეზენტაციო კონცერტი გაიმართა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის „თეატრალურ დარბაზში" თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის საპრეზენტაციო კონცერტი გაიმართა.