სერვისები

 

საინფორმაციო VIP GOLD
350 ლარი (თვეში) 615 ლარი (თვეში) 795 ლარი (თვეში)
* მაქსიმალური ლიმიტი თვეში
დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის განთავსება 15-ჯერ. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის განთავსება 20-ჯერ. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის განთავსება 25-ჯერ.
ანონსების გავრცელება 15-ჯერ 5 სიახლის გაჩერება მნიშვნელოვანი სიახლეების კატეგორიაში 24 საათის განმავლობაში 10 სიახლის გაჩერება მნიშვნელოვანი სიახლეების კატეგორიაში 24 საათის განმავლობაში
დამკვეთის მიერ მოწოდებული ფოტოების განთავსება „დღის ფოტოების“ კატეგორიაში 5-ჯერ ანონსების გავრცელება 15-ჯერ ანონსების გავრცელება 15- ჯერ .
  დამკვეთის მიერ მოწოდებული ფოტოების განთავსება „დღის ფოტოების“ კატეგორიაში 5-ჯერ. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ფოტოების განთავსება „დღის ფოტოების“ კატეგორიაში 5- ჯერ .
  დამკვეთის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების გაშუქება, ინფორმაციის მომზადება და გავრცელება 5-ჯერ დამკვეთის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების გაშუქება, ინფორმაციის მომზადება და გავრცელება 5- ჯერ
  პრესკონფერენციის ორგანიზება პიას პრესკლუბში 2- ჯერ ფოტოგადაღება 2 - ჯერ.
    საიმიჯო ინტერვიუს მომზადება და განთავსება 2- ჯერ
* ფასები მოცემულია დღგ - ს გარეშე   პრესკონფერენციის ორგანიზება პიას პრესკლუბში 2- ჯერ
(დღგ 18% - 63 ლარი) (დღგ 18% - 110.70 ლარი) (დღგ 18% - 143.10 ლარი )

ტელეფონი: (+995) 577 04 77 44

საბანერო რეკლამა: PIA.GE & DAIJESTI.GE

საბანერო რეკლამა ფასი

პოზიცია ზომა ღირებულება თვეში დატვირთვის შემთხვევაში 1000 ჩვენების საფასური
50% 25%
P1 / D1 728X90 650 ლარი 500 ლარი 2.2 ლარი
P2 / D2 300X250 350 ლარი 250 ლარი 2 ლარი
P3 / D3 130X800 1000 ლარი 850 ლარი 2.8 ლარი
P4 / D4 130X800 1000 ლარი 850 ლარი 2.8 ლარი
P5 / D5 400X250 350 ლარი 250 ლარი 1.7 ლარი
P6 / D6 2550X90 650 ლარი 500 ლარი 2.2 ლარი
დინამიური ბრენდირება 1700ლარი 7.2 ლარი
M ბანერი (მობილურის ბანერი - Pop Up ) 600X700 450 ლარი 300 ლარი 4 ლარი

ტელეფონი: (+995) 577 04 77 44